Interreg Euroregio Maas-Rhein http://www.interregemrnews.eu/nl/ nl FF|cms info@interregemrnews.eu info@interregemrnews.eu Interreg IV-A in cijfers Interreg IV-A is de vierde generatie van het Europese programma voor projectsubsidies van de Euregio Maas-Rijn. Sinds de start van deze vierde programmaperiode op 1 januari 2008 hebben in totaal 51 grensoverschrijdende projecten een Interreg-subsidie ontvangen. Stuk voor stuk projecten die op hun manier de sociaal-economische structuur van de regio versterken. August Kohl, Interreg-coördinator van de Stichting Euregio Maas-Rijn in Eupen, maakt een korte tussenbalans op van Interreg IV-A waarvan de meeste projecten in de loop van 2014 en ten laatste op 30 juni 2015 ten einde lopen.

]]>
2013-12-19 16:26:32 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-15-winter-2013/interreg-iv-a-in-cijfers/135/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-15-winter-2013/interreg-iv-a-in-cijfers/135/
Project TV: EMR2020 De partners van de Euregio Maas-Rijn werken al 35 jaar rond verschillende thema’s samen. De Euregio wil zich verder ontwikkelen en profileren als een toonaangevende kennis- en innovatieregio met hoge levenskwaliteit. Hoe dat eruit kan zien, zal in het ontwikkelingsplan EMR2020 komen te staan. In deze film nemen we u mee in het verhaal over EMR2020; wat is het precies, binnen welke thema’s wordt samengewerkt en hoe komt het plan tot stand? 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 15 | Winter 2013

]]>
2013-12-19 14:13:35 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-15-winter-2013/project-tv-emr2020/131/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-15-winter-2013/project-tv-emr2020/131/
Stakeholdersconferentie brengt Interreg VA dichterbij Op 19 november vond in Luik een stakeholdersconferentie plaats over Interreg VA voor de Euregio Maas-Rijn. Het was een dag met een vol en veelzijdig programma. Niet alleen werd de stand van zaken van dit nieuwe Interreg-programma besproken. Ook gingen deelnemers in drie groepen met elkaar in gesprek over passende projecten en andere tips voor de nieuwe periode.

]]>
2013-12-19 14:40:50 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-15-winter-2013/stakeholdersconferentie-brengt-interreg-va-dichterbij/133/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-15-winter-2013/stakeholdersconferentie-brengt-interreg-va-dichterbij/133/
Regionale Antennes steun en toeverlaat voor Interreg IV-A Interreg IV-A EMR loopt in 2014 langzaamaan ten einde. Bij de voorbereiding en uitvoering van de in totaal 51 gerealiseerde Interreg-projecten is een belangrijke rol weggelegd voor de zogeheten Regionale Antennes. In de Duitstalige Gemeenschap en de Provincie Belgisch Limburg zijn Joëlle Ramakers c.q. Matthias Verhegge als Regionale Antennes de steun en toeverlaat van vele projectpartners.

]]>
2013-12-19 14:50:13 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-15-winter-2013/regionale-antennes-steun-en-toeverlaat-voor-interreg-iv-a/134/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-15-winter-2013/regionale-antennes-steun-en-toeverlaat-voor-interreg-iv-a/134/
Nieuwe ronde GCS-subsidies verdeeld Voor de zomer sloot de tweede inschrijfperiode – de zogeheten tender – voor Grensoverschrijdende Clusterstimulering (GCS), waarin de ontwikkelingsmaatschappijen en innovatiecentra uit de EMR samenwerken. Deze subsidie – mede mogelijk gemaakt door de EU en het Nederlandse ministerie van Economische Zaken – maakt het voor bedrijven en kennisinstellingen eenvoudiger om grensoverschrijdende innovatieprojecten te starten en uit te voeren.

]]>
2013-09-26 09:25:12 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-14-najaar-2013-/nieuwe-ronde-gcs-subsidies-verdeeld/125/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-14-najaar-2013-/nieuwe-ronde-gcs-subsidies-verdeeld/125/
ProjectTV: EMuRgency Met jaarlijks ongeveer 2.500 gevallen van een hartstilstand in de Euregio, kan een snelle hartmassage - vóórdat de arts of ambulance arriveert - levensreddend zijn. Het Interreg-project EMuRgency wil met een grensoverschrijdend waarschuwingssysteem voor eerstehulpverleners de overlevingskans bij een hartstilstand vergroten. Hoe dat systeem precies werkt, ziet u hier in een film uit een eerdere nieuwsbrief. Daarnaast wordt via laagdrempelige educatie aan potentiële eerstehulpverleners geleerd hoe te handelen in een noodsituatie. Wat is de stand van zaken rondom deze educatie binnen het EMuRgency-project?

]]>
2013-09-27 10:34:30 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-14-najaar-2013-/projecttv-emurgency/128/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-14-najaar-2013-/projecttv-emurgency/128/
ProjectTV: Bedrijventerreinen-informatieportaal In de Euregio Maas-Rijn bestaan allerlei initiatieven om uit te groeien tot een technologische topregio. Een wezenlijk onderdeel daarvan is de komst van een grensoverschrijdend informatiesysteem. Binnen het Interreg-project Bedrijventerreinen-informatieportaal is een viertalig informatiesysteem opgezet: The Locator. Dit systeem biedt informatie over kavels, verkoopprijzen en vestigingsvoorwaarden op alle circa duizend bedrijventerreinen in onze Euregio. Daarmee is dit informatiesysteem uniek voor Europa.

]]>
2013-09-27 10:38:35 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-14-najaar-2013-/projecttv-bedrijventerreinen-informatieportaal/129/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-14-najaar-2013-/projecttv-bedrijventerreinen-informatieportaal/129/
Kennisdeling en voorlichting maken Emrod succesvol Het Interreg-project Euregio Maas-Rijn, Observatorium van Delinquentie, Emrod in het kort, brengt diverse Euregionale instanties die zich bezighouden met preventie en terugdringen van criminaliteit met elkaar in verbinding. Wat is de stand van zaken binnen dit in 2012 opgestarte project?

]]>
2013-09-26 10:03:41 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-14-najaar-2013-/kennisdeling-en-voorlichting-maken-emrod-succesvol/124/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-14-najaar-2013-/kennisdeling-en-voorlichting-maken-emrod-succesvol/124/
Innovatiepotentieel grensregio in de lift Towards Top Technology Cluster probeert in de grensregio technische knowhow over de grenzen heen te delen. Economische ontwikkelingsorganisaties, bedrijfsgerichte netwerkorganisaties en universiteiten stimuleren zo de kansen van voornamelijk technologiegerichte kleine of middelgrote ondernemingen (KMO’s). Inmiddels zijn er binnen dit project – dat is verlengd tot eind juni 2014 – een aantal concrete resultaten geboekt.

]]>
2013-09-26 09:59:48 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-14-najaar-2013-/innovatiepotentieel-grensregio-in-de-lift/127/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-14-najaar-2013-/innovatiepotentieel-grensregio-in-de-lift/127/
Gezelligheid troef op de Familiedag van de EMR! Op 22 september vond de Familiedag van de Euregio Maas-Rijn plaats in het Natuurparkcentrum Hoge Venen-Eifel. De grote variatie in de animatie en attracties konden groot en klein bekoren!

]]>
2013-09-26 10:04:58 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-14-najaar-2013-/gezelligheid-troef-op-de-familiedag-van-de-emr-/130/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-14-najaar-2013-/gezelligheid-troef-op-de-familiedag-van-de-emr-/130/
Kandidatuur Culturele Hoofdstad biedt unieke kansen Natuurlijk was de teleurstelling groot toen op 6 september bekend werd dat Maastricht niet was gekozen tot Culturele Hoofdstad 2018. Desondanks gaat de projectorganisatie met opgeheven hoofd de toekomst tegemoet. “De titel Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 had gezorgd voor een stip op de horizon om naartoe te werken”, zegt Dorothé van den Bosch, manager bedrijfsvoering van de Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa. “Zodra een nieuwe stip geformuleerd wordt, weet ik zeker dat er mooie grensoverschrijdende projecten worden gerealiseerd.”

]]>
2013-09-27 13:28:42 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-14-najaar-2013-/kandidatuur-culturele-hoofdstad-biedt-unieke-kansen/123/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-14-najaar-2013-/kandidatuur-culturele-hoofdstad-biedt-unieke-kansen/123/
Vijf vragen aan... Frans Hornesch, van het project Habitat In deze rubriek blikken we terug op een recent afgesloten of vergevorderd Interreg-project, dat met steun van Europa is gerealiseerd in de EMR. Hoe verliep de projectperiode? Welke ervaringen kunnen we uitwisselen met andere projectleiders?

]]>
2013-09-27 13:30:13 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-14-najaar-2013-/vijf-vragen-aan-frans-hornesch-van-het-project-habitat/126/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-14-najaar-2013-/vijf-vragen-aan-frans-hornesch-van-het-project-habitat/126/
Goede voorbereiding maakt aanvragen Interreg V-A eenvoudiger Nu het einde van de huidige Interreg-periode dichterbij komt, wordt achter de schermen steeds meer werk verzet voor de nieuwe projectperiode van 2014-2020: Interreg V. Behalve dat er qua inhoud een aantal knopen worden doorgehakt, is een werkgroep aan de slag gegaan met een reeks praktische zaken.

]]>
2013-06-27 14:56:59 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-13-zomer-2013-/goede-voorbereiding-maakt-aanvragen-interreg-v-a-eenvoudiger/116/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-13-zomer-2013-/goede-voorbereiding-maakt-aanvragen-interreg-v-a-eenvoudiger/116/
Kennis van buurtalen opent deuren Op 29 mei 2013 was het slotevent van het Interreg-project Linguacluster. Maar liefst 120 genodigden kregen tekst en uitleg over de successen van 2009 tot 2013, waarin doelgroepen van jong tot oud aan de slag gingen met het leren kennen van de talen en culturen binnen de Euregio Maas-Rijn. Een must, want communiceren in de buurtalen opent een wereld van mogelijkheden op het gebied van werken, studeren en vrije tijd.

]]>
2013-06-18 13:11:52 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-13-zomer-2013-/kennis-van-buurtalen-opent-deuren/117/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-13-zomer-2013-/kennis-van-buurtalen-opent-deuren/117/
Mobiliteit zonder grenzen verwijdert barrières In een verenigd Europa zijn belemmeringen voor reizen over de grens taboe. Het Interreg-project Mobiliteit zonder grenzen streeft naar een verbetering van het grensoverschrijdende openbaar vervoer binnen de Euregio Maas-Rijn. Inmiddels is er veel vooruitgang geboekt.

]]>
2013-06-26 15:41:50 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-13-zomer-2013-/mobiliteit-zonder-grenzen-verwijdert-barrieres/118/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-13-zomer-2013-/mobiliteit-zonder-grenzen-verwijdert-barrieres/118/
ProjectTV: Futureproof for Cure and Care Het project Futureproof for Cure and Care richt zich - naast de verbetering van de samenwerking tussen zorgpartners in de Euregio - óók op een betere beroepsmobiliteit van zorgverleners. Het project maakt het mogelijk om opleidingsmogelijkheden voor zorgberoepen op een meer efficiënte wijze te benutten, via een speciaal daarvoor opgezet communicatienetwerk tussen partners in alle grensoverschrijdende regio’s. Om aanvullende gegevens te verzamelen voor dit project, voeren studenten van de Hogeschool Zuyd een onderzoek uit naar arbeidsmobiliteit bij verpleegkundigen in de Euregio.

]]>
2013-06-20 10:28:50 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-13-zomer-2013-/projecttv-futureproof-for-cure-and-care/119/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-13-zomer-2013-/projecttv-futureproof-for-cure-and-care/119/
ProjectTV: Organext Veel onderzoeksinstituten binnen de Euregio Maas-Rijn beschikken over specialistische kennis over nanotechnologie. De mogelijkheden van deze techniek, waarbij gewerkt wordt met deeltjes op nanoschaal, zijn eindeloos. Om deze kennis te koppelen en verder onderzoek te doen, zijn de kennispartners samengebracht in het project Organext. In de video wordt een highlight van Organext in beeld gebracht; namelijk de energieopwekkende, organische zonnecel.

]]>
2013-06-20 10:31:53 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-13-zomer-2013-/projecttv-organext/120/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-13-zomer-2013-/projecttv-organext/120/
GCS-subsidie geeft impuls aan ontwikkelfase schimmeltest Vanuit het Interregproject Grensoverschrijdende Clusterstimulering kregen acht bedrijven uit de Euregio Maas-Rijn een financiële impuls om een project binnen het thema bio- en medische technologie, chemie, biomaterialen en energie te realiseren. Het Fast Fungal Diagnostics-project van het Maastrichtse PathoNostics was één daarvan. Binnen dit project wordt een DNA-test ontwikkeld die binnen een paar uur schimmelinfecties van huid, haar of nagel kan aantonen.

]]>
2013-06-20 12:17:04 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-13-zomer-2013-/gcs-subsidie-geeft-impuls-aan-ontwikkelfase-schimmeltest-/121/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-13-zomer-2013-/gcs-subsidie-geeft-impuls-aan-ontwikkelfase-schimmeltest-/121/
Vijf vragen aan... Christine Ruelle van het project SUN In deze rubriek blikken we terug op een recent afgesloten of vergevorderd Interreg-project, dat met steun van Europa is gerealiseerd in de EMR. Hoe verliep de projectperiode? Welke ervaringen kunnen we uitwisselen met andere projectleiders?

]]>
2013-06-27 14:59:50 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-13-zomer-2013-/vijf-vragen-aan-christine-ruelle-van-het-project-sun/122/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-13-zomer-2013-/vijf-vragen-aan-christine-ruelle-van-het-project-sun/122/
Veel animo voor grensoverschrijdend innoveren Als het om innovatie gaat, is er binnen de Euregio Maas-Rijn steeds meer behoefte aan grensoverschrijdende samenwerking. Dat blijkt wel uit het grote aantal bedrijven dat in de afgelopen periode een beroep deed op subsidie voor grensoverschrijdende innovaties. Via het Interregproject Grensoverschrijdende Clusterstimulering (GCS) kregen de acht beste projecten onlangs groen licht om hun ideeën daadwerkelijk te mogen ontwikkelen. Dankzij een tweede tender, die nu is geopend, staat ook andere bedrijven niets meer in de weg om grensoverschrijdende innovatieprojecten op te starten.

]]>
2013-03-25 14:48:12 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-12-voorjaar-2013/veel-animo-voor-grensoverschrijdend-innoveren-/109/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-12-voorjaar-2013/veel-animo-voor-grensoverschrijdend-innoveren-/109/
ProjectTV: Euregio met Smaak De Euregio Maas-Rijn staat bol van culinaire streekproducten. Om deze gastronomische tradities en tegelijk de geografische regio te promoten, is het project Euregio met Smaak gestart. In februari konden bezoekers van een evenement op Château Neercanne diverse lekkernijen uit onze eigen regio proeven. Stuk voor stuk gerechten en dranken die samen een gastronomische voedingsbodem vormen voor de Euregio Maas-Rijn. Een culinaire reis over de grenzen heen!

]]>
2013-04-03 09:06:53 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-12-voorjaar-2013/projecttv-euregio-met-smaak/111/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-12-voorjaar-2013/projecttv-euregio-met-smaak/111/
ProjectTV: Microbiomed Met het Interregproject Microbiomed bundelen onderzoekers uit de Euregio Maas-Rijn hun competenties op het gebied van microtechnologie, biologie en geneeskunde. Gezamenlijk ontwikkelen zij een geavanceerde chip voor het opsporen van borstkanker. Met deze chip, vergelijkbaar met een CD-Rom, is het mogelijk om in korte tijd een zeer uitgebreide en patiëntvriendelijke medische analyse uit te voeren. Technieken uit de ruimtevaart, zoals microtechnologie en optische technieken, spelen bij de ontwikkeling van de chip een wezenlijke rol.

]]>
2013-03-22 12:39:51 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-12-voorjaar-2013/projecttv-microbiomed/113/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-12-voorjaar-2013/projecttv-microbiomed/113/
GCS-subsidie voor innovatieve pleister Dankzij het Interregproject Grensoverschrijdende Clusterstimulering (GCS) ontvingen onlangs acht bedrijven uit de Euregio Maas-Rijn een aanzienlijke subsidie. Bij de ingediende voorstellen gooide daarbij met name Applied Biomedical Systems (ABS) hoge ogen. In nauwe samenwerking met drie partnerbedrijven uit onze Euregio ontwikkelt ABS een innovatieve diagnostische pleister.

]]>
2013-03-22 12:17:07 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-12-voorjaar-2013/gcs-subsidie-voor-innovatieve-pleister/110/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-12-voorjaar-2013/gcs-subsidie-voor-innovatieve-pleister/110/
Maastricht zet eindspurt in naar Culturele Hoofdstad 2018 In november werden in Amsterdam de drie steden bekendgemaakt die door mogen naar de eindronde voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Naast Maastricht zijn ook Eindhoven en Leeuwarden uitverkoren. Op 6 september wordt in Amsterdam de eindwinnaar bekendgemaakt. Tot die tijd halen Maastricht en de Euregio Maas-Rijn nog eens alles uit de kast om de jury te overtuigen.

]]>
2013-03-25 14:47:53 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-12-voorjaar-2013/maastricht-zet-eindspurt-in-naar-culturele-hoofdstad-2018/112/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-12-voorjaar-2013/maastricht-zet-eindspurt-in-naar-culturele-hoofdstad-2018/112/
Vennbahnroute zet Euregio toeristisch op de kaart Op een voormalig spoortracé ontstaat over een lengte van circa 125 kilometer één van de langste grensoverschrijdende wandel- en fietsroutes van Europa. De Vennbahnroute, die van het Duitse Aken via België naar het Luxemburgse Troisvierges voert, zet daarmee ook de Euregio Maas-Rijn toeristisch in de schijnwerpers.

]]>
2013-03-22 12:51:25 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-12-voorjaar-2013/vennbahnroute-zet-euregio-toeristisch-op-de-kaart/114/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-12-voorjaar-2013/vennbahnroute-zet-euregio-toeristisch-op-de-kaart/114/
Vijf vragen aan... prof. Philippe Lambin van het project EuroCAT In deze rubriek blikken we terug op een recent afgesloten of vergevorderd Interregproject, dat met steun van Europa is gerealiseerd in de EMR. Hoe verliep de projectperiode? Welke ervaringen kunnen we uitwisselen met andere projectleiders?

]]>
2013-03-22 12:27:07 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-12-voorjaar-2013/vijf-vragen-aan-prof-philippe-lambin-van-het-project-eurocat/115/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-12-voorjaar-2013/vijf-vragen-aan-prof-philippe-lambin-van-het-project-eurocat/115/
Automotive Cluster baant weg voor innovatie De Euregio Maas-Rijn is een vooraanstaand centrum van de automotive-industrie. Jaarlijks rollen méér dan een miljoen auto’s van de productielijnen. Uniek is ook het omvangrijke netwerk van high tech toeleveranciers, onderzoeksinstituten en trainingscentra, waaronder de Campus Automobile Spa-Franchorchamps. Om de innovatieve kracht van deze economisch belangrijke sector te versterken, werkt een groot aantal organisaties samen binnen het Automotive Cluster Euregio Maas-Rijn (ACEMR).

]]>
2012-12-10 14:31:48 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-11-winter-2012/automotive-cluster-baant-weg-voor-innovatie/104/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-11-winter-2012/automotive-cluster-baant-weg-voor-innovatie/104/
Project TV: Regio Theater Dans In de Euregio Maas-Rijn is een schat aan talent aanwezig op het gebied van zang, dans, muziek en theater. In het Interreg-project Regio Theater Dans zijn deze talenten bijeengebracht om unieke artistieke producties te kunnen realiseren. Eén daarvan is Souvenirs d’amour – een stuk over alle facetten van het leven – uitgevoerd in diverse kerken in de Euregio.

]]>
2012-12-10 13:57:10 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-11-winter-2012/project-tv-regio-theater-dans/102/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-11-winter-2012/project-tv-regio-theater-dans/102/
ProjectTV: Alma in Silico Het Interreg-project Alma in Silico is gericht op het versterken van de Life Sciences Sector in de Euregio Maas-Rijn. Het GIGA research centre in Luik is één van de partners binnen dit project, waarbij biologisch onderzoek naar zebravissen wordt gecombineerd met bio-informatica. Vooral in dit laatste vakgebied wordt voor de komende jaren een enorme groei verwacht.

]]>
2012-12-10 13:57:26 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-11-winter-2012/projecttv-alma-in-silico/103/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-11-winter-2012/projecttv-alma-in-silico/103/
Duurzaamheid wordt tastbaar dankzij project Edutainment Wat kunnen we in ons dagelijks leven veranderen om de wereld om ons heen te beschermen? Binnen het project Edutainment worden de mogelijkheden van een duurzame samenleving heel concreet gemaakt in diverse exposities. Met het einde van de projectperiode in het vooruitzicht kijkt programmamanager van het Continium in Kerkrade -Gène Bertrand - terug op een succesvolle samenwerking met diverse partners in de Euregio.

]]>
0000-00-00 00:00:00 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-11-winter-2012/duurzaamheid-wordt-tastbaar-dankzij-project-edutainment/105/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-11-winter-2012/duurzaamheid-wordt-tastbaar-dankzij-project-edutainment/105/
EMuRgency waarschuwt bij hartstilstand In de EMR-regio komen elk jaar ongeveer 2.500 gevallen van hartstilstand voor. Snelle hartmassage, al vóórdat de arts of ambulance arriveert, kan dan levensreddend zijn. Het project EMuRgency wil met een grensoverschrijdend waarschuwingssysteem voor eerstehulpverleners de overlevingskans bij een hartstilstand vergroten. Daarnaast wordt via laagdrempelige educatie ook aan leken en studenten geleerd hoe alert te handelen in een noodsituatie.

]]>
2012-12-13 08:48:56 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-11-winter-2012/emurgency-waarschuwt-bij-hartstilstand/106/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-11-winter-2012/emurgency-waarschuwt-bij-hartstilstand/106/
Volop kansen voor flora en fauna in Euregio Binnen het project Habitat zijn dertien natuurorganisaties de uitdaging aangegaan om de landschappelijke verbindingen tussen het Nederlandse Vijlener Bos en de Meinweg, de Belgische Hoge Kempen en Hoge Venen en het Duitse Nationale Park Eifel te versterken. In de Euregio Maas-Rijn worden steeds concretere resultaten van dit Interreg-project zichtbaar.

]]>
2013-01-03 15:54:54 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-11-winter-2012/volop-kansen-voor-flora-en-fauna-in-euregio/107/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-11-winter-2012/volop-kansen-voor-flora-en-fauna-in-euregio/107/
Vijf vragen aan... Mathieu Belly van het project Nachatt In deze rubriek blikken we terug op een recent afgesloten of vergevorderd Interreg-project, dat met steun van Europa is gerealiseerd in de EMR. Hoe verliep de projectperiode? Welke ervaringen kunnen we uitwisselen met andere projectleiders?

]]>
2012-12-11 11:43:38 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-11-winter-2012/vijf-vragen-aan-mathieu-belly-van-het-project-nachatt/108/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-11-winter-2012/vijf-vragen-aan-mathieu-belly-van-het-project-nachatt/108/
TIGER promoot Euregio als toeristisch Hart van Europa Als toeristische bestemming heeft de Euregio Maas-Rijn nog geen duidelijk gezicht. Daarom richt het Interreg-project TIGER (zie artikel winter 2010) zich op de bevordering van het grensoverschrijdend natuur- en cultuurtoerisme. Een belangrijk onderdeel daarvan is een website waarop toeristische ondernemers uit de hele Euregio zich voor het eerst gezamenlijk presenteren.

]]>
2012-09-27 14:12:48 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-10-najaar-2012/tiger-promoot-euregio-als-toeristisch-hart-van-europa/97/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-10-najaar-2012/tiger-promoot-euregio-als-toeristisch-hart-van-europa/97/
ProjectTV: Aquadra Het Interregproject Aquadra richt zich op de reductie van hoogwateroverlast en de verbetering van de waterkwaliteit. In de Euregio Maas-Rijn overschrijden de rivieren de Geul, de Voer, de Berwijn en de Jeker verschillende grenzen, een grensoverschrijdende aanpak is dan ook essentieel. Benieuwd naar de eerste resultaten? Op 5 oktober vindt er een symposium plaats rond de Geul, Berwijn en de Voer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dominique Rosengarten - education@ardenne-et-gaume.be – (0032)087 783241. Het eindsymposium van Auquadra is op 6 maart 2013 in Tongeren. Voor vragen over dat event kunt u terecht bij Didier Bonni – adl.lpw@skynet.be – (0032)087 783241.

]]>
2012-09-24 14:49:10 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-10-najaar-2012/projecttv-aquadra/95/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-10-najaar-2012/projecttv-aquadra/95/
ProjectTV: BioMiMedics Binnen BioMiMedics werken de universiteiten van Luik, Hasselt, Aken en de Fachhochschule Juelich samen met het bedrijfsleven aan vernieuwende toepassingen voor klinisch gebruik. De kennis op het gebied van biowetenschap in de Euregio Maas-Rijn is dankzij dit project bijeengebracht. In deze film wordt een concreet voorbeeld van het project zichtbaar gemaakt; namelijk een verbeterde therapie voor de behandeling van vleesbomen.

]]>
2012-09-24 14:50:42 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-10-najaar-2012/projecttv-biomimedics/96/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-10-najaar-2012/projecttv-biomimedics/96/
Euregio brengt fijnstof in kaart Fijnstof in de lucht, onder meer veroorzaakt door het verkeer en uitstoot van bedrijven, is schadelijk voor de volksgezondheid. Alle meetinstanties in de Euregio Maas-Rijn hebben hun eigen methoden om de concentraties fijnstof in de lucht te meten. Het Interreg-project ‘PM-Lab; Particulate Matter Information System’ zorgt voor harmonisatie hiervan. Hierdoor wordt het mogelijk om het probleem van fijnstof grensoverschrijdend in kaart te brengen.

]]>
2012-09-27 12:10:31 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-10-najaar-2012/euregio-brengt-fijnstof-in-kaart-/98/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-10-najaar-2012/euregio-brengt-fijnstof-in-kaart-/98/
Euregionale automobielsector op weg naar pole positie De automotive sector is sterk vertegenwoordigd in de Euregio Maas-Rijn. Talloze gerenommeerde bedrijven en onderwijsinstellingen zijn daarvan het bewijs. Om deze vooraanstaande positie te behouden, werken de partners binnen het ASTE-project in een hoge versnelling aan het up-to-date houden van de kennis binnen deze hoogtechnologische sector.

]]>
2012-09-27 11:11:03 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-10-najaar-2012/euregionale-automobielsector-op-weg-naar-pole-positie/99/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-10-najaar-2012/euregionale-automobielsector-op-weg-naar-pole-positie/99/
Interreg V; nieuwe subsidieperiode steeds dichterbij In de diverse Europese grensregio’s zitten de belanghebbenden van Interreg V met elkaar aan tafel om de plannen voor de nieuwe Interreg-periode handen en voeten te geven. Dat geldt ook voor de betrokken lidstaten en partners van de Euregio Maas-Rijn. De eind vorig jaar opgerichte werkgroep Task Force Interreg V is op dit moment bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe Interreg-periode van 2014-2020.

]]>
2012-09-27 12:19:47 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-10-najaar-2012/interreg-v-nieuwe-subsidieperiode-steeds-dichterbij/100/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-10-najaar-2012/interreg-v-nieuwe-subsidieperiode-steeds-dichterbij/100/
Vijf vragen aan... Karl-Heinz Feldhoff van het project MRSA In deze rubriek blikken we terug op een recent afgesloten of vergevorderd Interregproject, dat met steun van Europa is gerealiseerd in de EMR. Hoe verliep de projectperiode? Welke ervaringen kunnen we uitwisselen met andere projectleiders?

]]>
2012-09-25 16:42:49 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-10-najaar-2012/vijf-vragen-aan-karl-heinz-feldhoff-van-het-project-mrsa/101/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-10-najaar-2012/vijf-vragen-aan-karl-heinz-feldhoff-van-het-project-mrsa/101/
Nieuwe subsidieregeling bevordert grensoverschrijdend innoveren Binnen de Euregio Maas-Rijn is er behoefte aan meer grensoverschrijdende samenwerking op innovatiegebied. Zodoende kan de regio uitgroeien tot een technologische topregio. Het gloednieuwe project Grensoverschrijdende Clusterstimulering (GCS) betreft een nieuwe subsidieregeling, die het voor bedrijven en kennisinstellingen eenvoudiger maakt om grensoverschrijdende innovatieprojecten te starten en uit te voeren.

]]>
2012-06-28 10:32:25 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-9-zomer-2012/nieuwe-subsidieregeling-bevordert-grensoverschrijdend-innoveren/94/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-9-zomer-2012/nieuwe-subsidieregeling-bevordert-grensoverschrijdend-innoveren/94/
ProjectTV: Emric+ Binnen de drie landen in de Euregio worden verschillende wet- en regelgevingen gehanteerd als het gaat om gezondheidszorg en hulpverlening. Naast dit juridische aspect zijn er ook verschillen in de manier van samenwerken tussen brandweer, politie en ambulance. Projectpartners binnen Emric+ proberen op dit gebied de ruim 50.000 hulpverleners en alle betrokken partijen op één lijn te krijgen.

]]>
2012-06-28 15:16:33 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-9-zomer-2012/projecttv-emric/87/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-9-zomer-2012/projecttv-emric/87/
Emrod: Euregionaal beleid voor criminaliteit Misdaad stopt niet bij de landsgrenzen. Binnen de Euregio Maas-Rijn vormt met name drugscriminaliteit een probleem. Het Interreg-project Euregio Maas-Rijn Observatorium van Misdadigheid – in de Franse afkorting kortweg Emrod – zet zich in om misdaad een halt toe te roepen. Op 27 april vond in het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens in Eupen de aftrap plaats.

]]>
2012-06-26 16:36:28 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-9-zomer-2012/emrod-euregionaal-beleid-voor-criminaliteit/90/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-9-zomer-2012/emrod-euregionaal-beleid-voor-criminaliteit/90/
ProjectTV: Euregiolog³ Door grensoverschrijdende krachtenbundeling krijgt de sector Transport, Distributie en Logistiek binnen het project Euregiolog³ de kans om in de regio te floreren. Diverse partners, waaronder het European Logistics Center (ELC) en Logistics Wallonië, werken samen aan een gezamenlijke strategie. Met een eenduidige aanpak voor marketing, arbeidsmarktcommunicatie zet de regio zich in de kijker en wordt het netwerk verder uitgebreid. Op de Move-It expo 2012, dé ontmoetingsplaats voor transport en logistiek, werden de eerste resultaten van het Interreg-project Euregiolog³ zichtbaar.

]]>
2012-06-28 15:16:21 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-9-zomer-2012/projecttv-euregiolog³/88/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-9-zomer-2012/projecttv-euregiolog³/88/
TaskForceNet motor voor grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit De grenzen tussen Europese landen vervagen steeds meer. Desondanks ondervinden grensarbeiders nog vaak juridische problemen. Het Interreg-project TaskForceNet is erop gericht om deze obstakels weg te nemen. Jan Schliewert, jurist van TaskForceNet in Aken, maakt een tussentijdse balans op.

]]>
2012-06-26 16:54:36 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-9-zomer-2012/taskforcenet-motor-voor-grensoverschrijdende-arbeidsmobiliteit/92/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-9-zomer-2012/taskforcenet-motor-voor-grensoverschrijdende-arbeidsmobiliteit/92/
Neegan: exclusieve natuurbeleving in Eifel en Ardennen De Duitse Eifel en de Belgische Ardennen hebben natuurliefhebbers veel te bieden. In het verleden werd bij de toeristische promotie van dit gebied onvoldoende rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de natuur. In het Interreg-project Neegan werken toeristische dienstverleners en natuurorganisaties voor het eerst met elkaar samen om aan beide kanten van de grens meerdaagse arrangementen te ontwikkelen.

]]>
2012-06-28 15:15:29 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-9-zomer-2012/neegan-exclusieve-natuurbeleving-in-eifel-en-ardennen/91/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-9-zomer-2012/neegan-exclusieve-natuurbeleving-in-eifel-en-ardennen/91/
Towards TTC baant weg voor innovatief MKB De enorme wetenschappelijke technische knowhow in de Euregio Maas-Rijn en in de regio’s Leuven en Eindhoven biedt ongekende mogelijkheden tot samenwerking. Om die kansen beter te benutten, werken binnen het Interreg-project towards Top Technology Cluster (TTC) onderzoeksinstellingen, economische ontwikkelingsorganisaties en universiteiten samen. In Brainport regio Eindhoven heeft projectpartner Brainport Development een initiërende rol.

]]>
2012-06-28 08:38:36 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-9-zomer-2012/towards-ttc-baant-weg-voor-innovatief-mkb/93/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-9-zomer-2012/towards-ttc-baant-weg-voor-innovatief-mkb/93/
Vijf vragen aan... Liesje Dessers van het project Design In deze rubriek blikken we terug op een recent afgesloten of vergevorderd Interregproject, dat met steun van Europa is gerealiseerd in de EMR. Hoe verliep de projectperiode? Welke ervaringen kunnen we uitwisselen met andere projectleiders?

]]>
2012-06-28 15:22:24 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-9-zomer-2012/vijf-vragen-aan-liesje-dessers-van-het-project-design/89/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-9-zomer-2012/vijf-vragen-aan-liesje-dessers-van-het-project-design/89/
Zorgsupermarkt van de toekomst opent grenzen Mondige en mobiele patiënten, een toenemende behoefte aan zorgverleners; het zijn ontwikkelingen waardoor patiënten steeds vaker zorg zoeken over de landsgrenzen. Een goede samenwerking tussen patiënten en zorgverleners is dan ook een must. Het project Zorgberoepen (Future Proof for cure and care) dat onlangs van start ging, geeft hiertoe een eerste aanzet.

]]>
2012-06-06 16:03:36 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-8-voorjaar-2012/zorgsupermarkt-van-de-toekomst-opent-grenzen/80/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-8-voorjaar-2012/zorgsupermarkt-van-de-toekomst-opent-grenzen/80/
ProjectTV: EOS In de vliegtuigindustrie is er grote behoefte aan gecertificeerde en gekwalificeerde technische vakmensen. Om in deze behoefte te voorzien, gaat in september 2012 het Interreg-project EOS van start: een Euregionale opleiding voor onderhoudspersoneel in de vliegtuigindustrie. In twee jaar tijd worden ruim honderd toekomstige onderhoudsvakmensen opgeleid. De opleidingen worden gegeven in vijf verschillende opleidingscentra in de Euregio Maas-Rijn, onder meer in het Aviation Competence Center (ACC) op Maastricht Aachen Airport. ROC Leeuwenborgh is de hoofdpartner van dit ambitieuze opleidingsprogramma, waarbij ook vrouwelijke deelnemers heel welkom zijn.

 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 8 | Voorjaar 2012

]]>
2012-06-06 16:08:03 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-8-voorjaar-2012/projecttv-eos/84/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-8-voorjaar-2012/projecttv-eos/84/
Creative Drive geeft innovatieve impuls aan Euregio De Euregio Maas-Rijn herbergt een enorm potentieel aan creatief talent. Het Interreg-project Creative Drive biedt zelfstandig werkende professionals in de creatieve industrie optimale mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten, want tegelijkertijd plukken bedrijven uit de hele Euregio de vruchten van de innovatieve oplossingen die de creatieven voor hen bedenken.

]]>
2012-06-06 16:08:50 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-8-voorjaar-2012/creative-drive-geeft-innovatieve-impuls-aan-euregio/81/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-8-voorjaar-2012/creative-drive-geeft-innovatieve-impuls-aan-euregio/81/
ProjectTV: EuroCAT Om de uitvoering van kankeronderzoek efficiënter te laten verlopen, werken medische onderzoeksinstituten uit Duitsland, Nederland en België binnen het EuroCAT-project samen aan een uniek Euregionaal IT-systeem. Het streven is om van de Euregio een broedplaats te maken voor klinisch onderzoek naar longkanker. Dankzij dit informatiesysteem is het mogelijk om explicieter rekening te houden met de eigenschappen van de individuele patiënt. Ook voorziet EuroCAT in nieuwe technieken ten behoeve van een optimale diagnostiek en therapie. Meer info: www.eurocat.info.

 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 8 | Voorjaar 2012

]]>
2012-06-06 16:09:38 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-8-voorjaar-2012/projecttv-eurocat/83/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-8-voorjaar-2012/projecttv-eurocat/83/
Budget voor grensoverschrijdende samenwerking uitgebreid Het einde van de Interreg IV-A periode komt in zicht; eind 2013 loopt deze subsidieperiode af. De pijlen worden daarom nu al gericht op Interreg V; een nieuwe subsidieperiode die loopt van 2014 tot 2020. Het Comité van Toezicht, waarin alle Interregpartners van het Euregio Maas-Rijn programma vertegenwoordigd zijn, ging in december akkoord met de oprichting van Task Force Interreg V. Deze groep start met de voorbereidingen voor een nieuw Operationeel Programma.

]]>
2012-06-06 16:10:22 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-8-voorjaar-2012/budget-voor-grensoverschrijdende-samenwerking-uitgebreid/86/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-8-voorjaar-2012/budget-voor-grensoverschrijdende-samenwerking-uitgebreid/86/
Interreg deelt successen in brochure Best Practices Het Interreg IV-A programma van de Euregio Maas-Rijn (EMR) heeft tal van aansprekende projecten opgeleverd. Deze successen willen wij graag met u delen. In onze nieuwe brochure passeren alle best practices de revue die met de steun van Interreg-subsidies in de EMR zijn gerealiseerd. Hieruit blijkt eens te meer de grote toegevoegde waarde van Interreg bij allerlei grensoverschrijdende projecten.
U kunt onze nieuwe brochure downloaden via de volgende link of via onze website.
 

]]>
2012-06-06 16:11:07 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-8-voorjaar-2012/interreg-deelt-successen-in-brochure-best-practices-/82/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-8-voorjaar-2012/interreg-deelt-successen-in-brochure-best-practices-/82/
Vijf vragen aan... In deze nieuwe rubriek blikken we terug op een recent afgesloten of vergevorderd Interregproject, dat met steun van Europa is gerealiseerd in de EMR. Hoe verliep de projectperiode? Welke ervaringen kunnen we uitwisselen met andere projectleiders?

]]>
2012-06-06 16:12:32 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-8-voorjaar-2012/vijf-vragen-aan/85/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-8-voorjaar-2012/vijf-vragen-aan/85/
Particle Therapy Center innovatief wapen in strijd tegen kanker In de strijd tegen kanker is de Particle Therapy een belangrijk wapen. Wereldwijd zijn er inmiddels zo’n veertig centra waar deze veelbelovende behandelingsmethode wordt toegepast. Binnen het Interreg-project Particle Therapy Center (PTC) pleiten de gezamenlijke oncologen uit de Euregio Maas-Rijn voor de komst van een dergelijk instituut op bedrijventerrein Avantis.

]]>
2012-06-06 15:56:23 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-7-winter-2011/particle-therapy-center-innovatief-wapen-in-strijd-tegen-kanker/71/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-7-winter-2011/particle-therapy-center-innovatief-wapen-in-strijd-tegen-kanker/71/
ProjectTV: Skills3 De Life Sciences-sector is een uiterst bloeiende sector in de Euregio Maas-Rijn. Dankzij het project Skills3 krijgt de arbeidsmarkt in deze sector nog een extra boost. Op het carrièreplatform www.vividlinks.eu zijn inmiddels ruim 250 bedrijven en 1.000 werkzoekenden ingeschreven. Gemiddeld zijn er dagelijks 100 vacatures beschikbaar op de site. Nu de projectperiode afloopt, zijn er concrete plannen om de site nog verder te professionaliseren en uit te breiden, zelfs tot ver buiten de grenzen van de EMR.

 


 
Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 7 | Winter 2011 

]]>
2012-06-06 15:57:08 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-7-winter-2011/projecttv-skills3/78/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-7-winter-2011/projecttv-skills3/78/
Meertaligheid biedt meer kansen Vijf verschillende culturen en drie talen op een steenworp afstand van elkaar: het is een troef van de Euregio Maas-Rijn (EMR). Om de kansen van deze markt nog meer te benutten, is het project Linguacluster in het leven geroepen. Via een breed scala aan (leer)activiteiten kan iedereen in de EMR zijn kennis van de buurtalen en -culturen vergroten. Zo komt er meer beweging tot stand op educatief, sociaal, toeristisch en economisch gebied.

]]>
2012-06-06 15:58:01 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-7-winter-2011/meertaligheid-biedt-meer-kansen-/73/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-7-winter-2011/meertaligheid-biedt-meer-kansen-/73/
ProjectTV: euPrevent In de Euregio Maas-Rijn worden diverse lokale (preventie-) programma’s opgezet om overgewicht te bestrijden. In het project euPrevent werken acht partners samen om deze initiatieven te ondersteunen met kennis, expertise, PR en communicatie. In onze eerste nieuwsbrief van juni 2010 lazen we al dat succesvolle initiatieven zijn overgenomen in andere deelregio’s. Onlangs gingen ook op een basisschool in Sankt Vith de kinderen met het thema overgewicht aan de slag.

 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 7 | Winter 2011

]]>
2012-06-06 15:59:04 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-7-winter-2011/projecttv-euprevent/77/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-7-winter-2011/projecttv-euprevent/77/
SIS maakt werk van duurzame bedrijventerreinen Het bewust omgaan met grondstoffen en energie heeft een positieve weerslag op het milieu en de kwaliteit van arbeid. Met deze gedachte in het achterhoofd heeft een aantal partners binnen de Euregio Maas-Rijn zich ten doel gesteld om bedrijventerreinen in de toekomst duurzamer te maken. Een concreet wapenfeit van het grensoverschrijdende Interreg-project Sustainable Industrial Sites (SIS) is een internettool die bedrijven moet aanzetten tot een duurzame bedrijfsvoering.

]]>
2012-06-06 16:00:00 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-7-winter-2011/sis-maakt-werk-van-duurzame-bedrijventerreinen-/74/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-7-winter-2011/sis-maakt-werk-van-duurzame-bedrijventerreinen-/74/
Cijfers 20-jarig Interreg-programma spreken boekdelen Dit jaar bestaat de Euregio Maas-Rijn (EMR) 35 jaar. Ook viert het Interreg programma haar 20-jarig jubileum. Om bij deze bijzondere mijlpalen stil te staan, werd op 17 en 18 november een feestelijke evenement georganiseerd.

]]>
2012-06-06 16:00:53 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-7-winter-2011/cijfers-20-jarig-interreg-programma-spreken-boekdelen/76/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-7-winter-2011/cijfers-20-jarig-interreg-programma-spreken-boekdelen/76/
Informatieportaal versterkt concurrentiepositie bedrijventerreinen In de Euregio Maas Rijn (EMR) bestaan allerlei initiatieven om uit te groeien tot een Technologische Topregio. Een wezenlijk onderdeel daarvan is de komst van een grensoverschrijdend informatiesysteem voor bedrijventerreinen. Dankzij dit ambitieuze Interreg-project is er straks altijd een actueel overzicht van de vestigingsmogelijkheden op alle circa duizend bedrijventerreinen in onze Euregio.

]]>
2012-06-06 16:01:55 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-7-winter-2011/informatieportaal-versterkt-concurrentiepositie-bedrijventerreinen/75/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-7-winter-2011/informatieportaal-versterkt-concurrentiepositie-bedrijventerreinen/75/
Nieuwe technologie voor opsporing van borstkanker Eén op de tien vrouwen in Europa wordt getroffen door borstkanker. Nederland, België en Duitsland behoren zelfs tot de landen waar de meeste gevallen voorkomen. Het opsporen van borstkanker neemt met de huidige methoden veel tijd in beslag. Met steun van het Interregproject Microbiomed ontwikkelen verschillende universiteiten en ziekenhuizen in de Euregio Maas-Rijn gezamenlijk een nieuwe test, die een snellere diagnose mogelijk maakt.

]]>
2012-06-06 15:50:09 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-6-najaar-2011/nieuwe-technologie-voor-opsporing-van-borstkanker-/68/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-6-najaar-2011/nieuwe-technologie-voor-opsporing-van-borstkanker-/68/
ProjectTV: EMuRgency verhoogt overlevingskansen in Euregio Zorg over landsgrenzen heen; het project EMuRgency streeft ernaar de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand in de Euregio te vergroten. Dankzij moderne technologie en scholing op het gebied van hulpverlening, maakt dit project het mogelijk de reanimatie bij een hartstilstand te starten voordat de hulpdiensten gearriveerd zijn.

 


Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 6 | Najaar 2011 
 

]]>
2012-10-02 10:46:48 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-6-najaar-2011/projecttv-emurgency-verhoogt-overlevingskansen-in-euregio/67/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-6-najaar-2011/projecttv-emurgency-verhoogt-overlevingskansen-in-euregio/67/
Platteland haalt kennis binnen Aan onderwijsinstellingen en innovatieve bedrijven heeft de Euregio Maas-Rijn (EMR) geen gebrek. Voor veel bedrijven, met name in de landelijke gebieden, is de toegang tot expertise echter geen vanzelfsprekendheid. ‘TeTRRA’ helpt bedrijven in hun zoektocht naar kennis en personeel. Op die manier stimuleert dit project de overdracht van technologie en innovatie tot ver buiten de stedelijke gebieden.

]]>
2012-06-06 15:52:29 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-6-najaar-2011/platteland-haalt-kennis-binnen/70/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-6-najaar-2011/platteland-haalt-kennis-binnen/70/
Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 in the picture Maastricht heeft zich kandidaat gesteld om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Dankzij dit ambitieuze project speelt de hele Euregio Maas-Rijn zich op cultureel gebied nadrukkelijk in de kijker. Ook in letterlijke zin. Een reeks informatieve filmpjes maakt de burgers bewust van de grotere gemeenschap waartoe zij behoren als inwoners van de Euregio.

 

]]>
2012-06-06 15:53:10 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-6-najaar-2011/maastricht-culturele-hoofdstad-2018-in-the-picture/65/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-6-najaar-2011/maastricht-culturele-hoofdstad-2018-in-the-picture/65/
Mobieltje opladen in je jas Veel onderzoeksinstituten en andere organisaties in de Euregio beschikken over specialistische kennis over nanotechnologie. Bij deze techniek wordt gewerkt met deeltjes op nanoschaal - één nanometer is één miljoenste millimeter -, waardoor stoffen op moleculair niveau beheerst kunnen worden. Om de eindeloze mogelijkheden van deze techniek in de praktijk te brengen, is het noodzakelijk deze kennis te koppelen. Het project Organext is daarom een kennisnetwerk gestart, waarin de techniek wordt onderzocht en bekend gemaakt in de Euregio.

]]>
2012-06-06 15:54:03 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-6-najaar-2011/mobieltje-opladen-in-je-jas/69/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-6-najaar-2011/mobieltje-opladen-in-je-jas/69/
Grensoverschrijdende zorg in Europa: Euregio 2 Conferentie Hoe ziet de toekomst van grensoverschrijdende zorg in Europa eruit? En hoe gaat de groei in onze Euregio samen met de ontwikkeling van de Europese Unie de komende decennia? Veel conferenties over Euregionale zorg gaan over wat er al gebeurd is op zorggebied. Tijdens de Euregio 2 Conferentie, die op 16 november plaatsvindt in La Bonbonnière in Maastricht, maken we juist een sprong naar de toekomst. Binnen het thema ‘Effective cross border care: NEXT GENERATION’ zetten we met een open vizier verschillende mogelijkheden uiteen. We kijken vooruit naar de nieuwe generatie in grensoverschrijdende zorg in Europa.

]]>
2012-06-06 15:54:51 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-6-najaar-2011/grensoverschrijdende-zorg-in-europa-euregio-2-conferentie/66/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-6-najaar-2011/grensoverschrijdende-zorg-in-europa-euregio-2-conferentie/66/
De natuur haar werk laten doen in de medische wereld Van vlas gemaakte brandwondengaasjes gedoopt in honing. Het is een voorbeeld van duurzame innovatie in de medische sector. Er is in die wereld nog veel te winnen op dat gebied. De universiteiten van Luik, Hasselt, Aken en de Fachhochschule Juelich samen, vier academische centra die presteren op wereldniveau op het terrein van biomedische wetenschappen, slaan hiervoor de handen ineen. Met de Interreg-subsidie van zeven miljoen euro zijn de kennisinstellingen aan de slag gegaan met het ontwerpen van nieuwe biomaterialen binnen het project BioMiMedics. Met deze samenwerking kan de Euroregio Maas-Rijn in Europa naam verwerven op het gebied van biomedische innovatie.

]]>
2012-06-06 15:48:31 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-5-zomer-2011/de-natuur-haar-werk-laten-doen-in-de-medische-wereld/59/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-5-zomer-2011/de-natuur-haar-werk-laten-doen-in-de-medische-wereld/59/
Grensoverschrijdende bijstandsverlening Emric+ redt levens De veiligheid en gezondheid van de inwoners van de Euregio Maas-Rijn (EMR) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van tal van publieke diensten. Die verantwoordelijkheid is in handen van circa dertigduizend hulpverleners. In onze Europese regio is samenwerking met hulpverleningsdiensten aan de andere kant van de grens daarbij een eerste vereiste. Het project Emric+ effent de weg voor een grensoverschrijdende bijstandsverlening en informatievoorziening.

]]>
2012-06-06 15:48:22 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-5-zomer-2011/grensoverschrijdende-bijstandsverlening-emric-redt-levens/60/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-5-zomer-2011/grensoverschrijdende-bijstandsverlening-emric-redt-levens/60/
Europa Kijkdagen brengt burger dichterbij Europa In het weekend van 13, 14 en 15 mei konden in heel Nederland bezoekers een kijkje in de keuken nemen bij ruim honderd Europese projecten die werken aan duurzaamheid, innovatie en grensoverschrijdende samenwerking. Ook een viertal Interreg Euregio Maas-Rijn-projecten nam deel aan deze Europa Kijkdagen. Zodoende hadden de burgers de kans om met eigen ogen te zien hoe Europees geld zinvol wordt besteed.

]]>
2012-06-06 15:48:09 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-5-zomer-2011/europa-kijkdagen-brengt-burger-dichterbij-europa/61/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-5-zomer-2011/europa-kijkdagen-brengt-burger-dichterbij-europa/61/
ProjectTV: HABITAT, landschappelijke verbindingen Een dertiental natuurorganisaties in Nederlands Limburg, België en Duitsland, waaronder stichting Ark, zijn druk doende de landschappelijke verbindingen tussen de grotere natuurgebieden en nationale parken te versterken. Dit dient het ecologisch netwerk te verbeteren en een duurzame samenwerking tussen natuur- en landschapsbeheerders over de grenzen heen tot stand te brengen.

 


Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 5 | Zomer 2011 

]]>
2012-06-06 15:47:48 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-5-zomer-2011/projecttv-habitat-landschappelijke-verbindingen-/62/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-5-zomer-2011/projecttv-habitat-landschappelijke-verbindingen-/62/
ProjectTV: SUN, dynamiek in duurzame ontwikkeling Het SUN-project heeft tot doel zeven stadswijken van de Euregio Maas-Rijn te verbinden in een dynamiek van duurzame ontwikkeling. Eén van deze wijken is de wijk Meezenbroek, Schaesbergerveld, Palemig (MSP) in Heerlen. Hier is op een voormalige slooplocatie in het centrum van de wijk, samen met bewoners, een collectieve moestuin tot stand gebracht als nieuw kloppend hart van de wijk.

 


Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 5 | Zomer 2011 

]]>
2012-06-06 15:47:35 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-5-zomer-2011/projecttv-sun-dynamiek-in-duurzame-ontwikkeling/63/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-5-zomer-2011/projecttv-sun-dynamiek-in-duurzame-ontwikkeling/63/
Towards TTC baanbrekend voor technologische samenwerking Het grensoverschrijdend initiatief Technological Top Region in de driehoek Eindhoven, Leuven en Aken is erop gericht om de samenwerking tussen technologiebedrijven en kennisinstellingen te stimuleren. Dit initiatief heeft inmiddels geleid tot een eerste concreet project: towards Top Technology Cluster (TTC). Binnen dit ambitieuze Interreg-project werken negentien business-netwerken, universiteiten en ontwikkelingsmaatschappijen uit maar liefst zeven regio’s samen; naast de vijf regio’s van de Euregio Maas-Rijn zijn dat de regio’s Leuven en Eindhoven.

]]>
2012-06-06 15:47:15 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-5-zomer-2011/towards-ttc-baanbrekend-voor-technologische-samenwerking/64/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-5-zomer-2011/towards-ttc-baanbrekend-voor-technologische-samenwerking/64/
Alma-in-Silico geeft injectie aan life sciences sector De Euregio Maas-Rijn telt ruim 130 onderzoekscentra en 290 biotechondernemingen. Er liggen dan ook volop kansen om van onze Euregio een internationale trekpleister voor de life sciences sector te maken. Het project Alma-in-Silico stimuleert de samenwerking tussen de academische wereld en het bedrijfsleven met steun van Interreg en de lokale overheden.

]]>
2012-06-06 15:30:35 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-4-voorjaar-2011/alma-in-silico-geeft-injectie-aan-life-sciences-sector/48/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-4-voorjaar-2011/alma-in-silico-geeft-injectie-aan-life-sciences-sector/48/
ProjectTV: Mobiliteit zonder grenzen In een Europa zonder grenzen is werken, studeren of recreëren in het buitenland voor iedereen weggelegd. Belemmeringen in het openbaar vervoer staan een optimale mobiliteit echter nog wel eens in de weg. Zo ook binnen de Euregio Maas-Rijn. Om het grensoverschrijdende openbaar vervoer te verbeteren, bundelt een aantal partners de krachten binnen het project ‘Mobiliteit zonder grenzen’.

 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 4 | Voorjaar 2011

]]>
2012-06-06 15:31:54 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-4-voorjaar-2011/projecttv-mobiliteit-zonder-grenzen/49/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-4-voorjaar-2011/projecttv-mobiliteit-zonder-grenzen/49/
Maastricht kandidaat Culturele Hoofdstad 2018 Maastricht heeft zich kandidaat gesteld om in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te worden. In februari 2011 heeft een aantal steden en regio’s uit de Euregio Maas-Rijn zich verenigd in de Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad 2018. In de aanloop naar 2018 werkt de stichting, mede dankzij Interreg-subsidie, al hard aan het uitdragen van de culturele identiteit van de Euregio.

]]>
2012-06-06 15:32:56 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-4-voorjaar-2011/maastricht-kandidaat-culturele-hoofdstad-2018/51/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-4-voorjaar-2011/maastricht-kandidaat-culturele-hoofdstad-2018/51/
ProjectTV: NACHATT De wolindustrie vormde lange tijd een belangrijke industrie in de omgeving van Verviers. Met behulp van nieuwe technologische processen zoals nanotechnologie, blaast het project NACHATT de technische textielindustrie nieuw leven in. Tapijt- en stoffenproducenten en toeleveranciers van de auto-industrie plukken hier de vruchten van. Het project heeft inmiddels ook een website ingerichte waarop ook na afloop van het project intensief kennis wordt gedeeld en ruchtbaarheid wordt gegeven aan deze sector.

 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 4 | Voorjaar 2011

]]>
2012-06-06 15:34:37 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-4-voorjaar-2011/projecttv-nachatt-/50/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-4-voorjaar-2011/projecttv-nachatt-/50/
Euregionaal theaterprogramma getooid met parels Met het oog op Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 heeft het Theater aan het Vrijthof samenwerking gezocht met theaters in Luik, Hasselt, Aken en Eupen. Steeds meer cultuurliefhebbers ontdekken inmiddels de rijkdom van de podia in de Euregio.

 

]]>
2012-06-06 15:35:29 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-4-voorjaar-2011/euregionaal-theaterprogramma-getooid-met-parels/54/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-4-voorjaar-2011/euregionaal-theaterprogramma-getooid-met-parels/54/
Verbeterde website Interreg EMR online! De website van het Interreg IV-A programma Euregio Maas-Rijn heeft een metamorfose ondergaan. Zowel aan de ‘voorkant’ als aan de ‘achterkant’ zijn enkele technische wijzigingen doorgevoerd. Door de veranderingen kan het Interreg Management haar informatie eenvoudiger ontsluiten. Maar ook de bezoeker heeft profijt van de veranderingen. Zo is de nieuwe site veel meer gestructureerd en geheel up-to-date!

]]>
2012-06-06 15:36:57 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-4-voorjaar-2011/verbeterde-website-interreg-emr-online/52/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-4-voorjaar-2011/verbeterde-website-interreg-emr-online/52/
Budget Interreg IV-A bijna verdeeld In 2007 kwam er voor Interreg IV-A een totaalbudget beschikbaar van ruim 72 miljoen euro. Inmiddels is ruim negentig procent van de beschikbare middelen verdeeld over veertig ambitieuze projecten. Projecten, die allemaal op unieke wijze de verschillen in economische ontwikkelingen en sociaal-maatschappelijke omstandigheden tussen regio’s verkleinen. Maar er is meer!

]]>
2012-06-06 15:38:14 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-4-voorjaar-2011/budget-interreg-iv-a-bijna-verdeeld/53/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-4-voorjaar-2011/budget-interreg-iv-a-bijna-verdeeld/53/
Life Sciences: platform vividlinks.eu online! Het platform www.vividlinks.eu is ontwikkeld in het kader van het Interreg project Skills³ met als doel het stimuleren van de arbeidsmarkt in de Life Sciences-sector in de Euregio Maas-Rijn. Het platform is een combinatie van een ‘klassieke’ banensite en een professioneel zakelijk netwerk. U vindt er interessante vacatures, een schat aan informatie over de sector, ondernemingsprofielen en individuele profielen. De site maakt zeer gericht zoeken mogelijk en is optimaal afgestemd op het aanbod en de vraag in deze uiterst bloeiende sector. 

 

]]>
2012-06-06 15:39:17 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-4-voorjaar-2011/life-sciences-platform-vividlinkseu-online/55/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-4-voorjaar-2011/life-sciences-platform-vividlinkseu-online/55/
ProjectTV: Fijnstof informatiesyteem EUREGIO Fijnstof in de lucht wordt veroorzaakt door onder meer verkeer en is schadelijk voor de gezondheid. Alle meetinstanties in de Euregio Maas-Rijn hebben hun eigen manieren om de concentatie fijnstof in de lucht te meten. Het Interreg-project zorgt voor harmonisatie hiervan.

 


Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 3 | Winter 2010 
 

]]>
2012-06-06 15:10:42 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-3-winter-2010/projecttv-fijnstof-informatiesyteem-euregio-/42/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-3-winter-2010/projecttv-fijnstof-informatiesyteem-euregio-/42/
Grenzeloos waterbeheer dankzij Aquadra De rivieren de Geul, de Voer, de Berwijn en de Jeker overschrijden verschillende grenzen binnen de Euregio Maas-Rijn. In de diverse landen en gewesten doen zich soms overstromingen voor en laat de waterkwaliteit veel te wensen over. Reden voor de waterbeheerders om een grensoverschrijdende samenwerking op te starten voor het beheer van deze rivieren.

 

]]>
2012-06-06 15:11:59 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-3-winter-2010/grenzeloos-waterbeheer-dankzij-aquadra/37/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-3-winter-2010/grenzeloos-waterbeheer-dankzij-aquadra/37/
ProjectTV: Automotive Cluster EMR 2012 De automotive industrie speelt een belangrijke rol in de Euregio Maas-Rijn. Innovatie is het onderscheidend vermogen van deze regio. Dankzij Interreg is kennisdeling en samenwerking mogelijk en wordt de industrie verder versterkt.

 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 3 | Winter 2010

]]>
2012-06-06 15:13:46 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-3-winter-2010/projecttv-automotive-cluster-emr-2012/43/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-3-winter-2010/projecttv-automotive-cluster-emr-2012/43/
Euregio met Smaak promoot streekeigen toerisme De Euregio Maas-Rijn kenmerkt zich door zijn vele culinaire streekproducten. Ook op andere toeristische vlakken hebben Nederlands Limburg, Belgisch Limburg en Luik veel gemeen. Het Interreg-project Euregio met Smaak richt zich op de ontwikkeling van streekeigen product-markt-combinaties, zodat de toerist onze regio letterlijk en figuurlijk kan proeven.

]]>
2012-06-06 15:15:04 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-3-winter-2010/euregio-met-smaak-promoot-streekeigen-toerisme/38/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-3-winter-2010/euregio-met-smaak-promoot-streekeigen-toerisme/38/
Eurocat bundelt klinisch onderzoek naar longkankerpatiënten Het uitvoeren van klinisch kankeronderzoek is een kostbare aangelegenheid. Om dit efficiënter te laten verlopen, gaan zes radiotherapieafelingen uit de Euregio Maas-Rijn en daarbuiten samenwerken. Voor het onderzoek naar longkankerpatiënten maken zij gebruik van het unieke Euregionale IT-systeem Eurocat.

 

]]>
2012-06-06 15:16:59 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-3-winter-2010/eurocat-bundelt-klinisch-onderzoek-naar-longkankerpatienten/39/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-3-winter-2010/eurocat-bundelt-klinisch-onderzoek-naar-longkankerpatienten/39/
TIGER geeft impuls aan grensoverschrijdend toerisme De Euregio Maas-Rijn heeft in toeristisch opzicht veel te bieden. Dat potentieel wordt echter niet ten volle benut. Waar het aan ontbreekt, is een structurele grensoverschrijdende samenwerking tussen de lokale toeristische partners. Het Interreg-project ‘Toeristische impuls van de grensoverschrijdende Europese regio’, kortweg TIGER, moet daarin verandering brengen.

]]>
2012-06-06 15:18:19 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-3-winter-2010/tiger-geeft-impuls-aan-grensoverschrijdend-toerisme/41/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-3-winter-2010/tiger-geeft-impuls-aan-grensoverschrijdend-toerisme/41/
Interreg IV-A... en verder? Interreg IV-A loopt af in 2013. Officieel begint daarna een nieuwe subsidieperiode. Dit betekent echter niet automatisch dat er vanaf 2014 opnieuw geld beschikbaar komt voor Interreg-A projecten. Dat is namelijk afhankelijk van hoe de cohesiepolitiek van de Europese Unie concreet wordt ingevuld.

]]>
2012-06-06 15:20:30 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-3-winter-2010/interreg-iv-a-en-verder/40/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-3-winter-2010/interreg-iv-a-en-verder/40/
Duurzaam landschapsbeheer motor voor toerisme en werkgelegenheid Zes tuinen en parken uit de Euregio Maas-Rijn hebben de handen ineen geslagen om samen te werken op het gebied van toerisme, ecologie en werkgelegenheid. Het gaat om de volgende parken:
• Jardin Botanique de Liège
• Parc de Hauster in Chaudfontaine
Naturzentrum Ternell in Eupen
Park Natuur & Cultuur in Hasselt
Botanische Tuin Kerkrade (leadpartner)
Tuinen van Hoegaarden
 

]]>
2012-06-04 14:38:01 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-2-najaar-2010/duurzaam-landschapsbeheer-motor-voor-toerisme-en-werkgelegenheid/30/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-2-najaar-2010/duurzaam-landschapsbeheer-motor-voor-toerisme-en-werkgelegenheid/30/
ProjectTV: Vennbahn Het project Vennbahnroute is gericht op de bouw van een fiets- en wandelroute tussen Duitsland en Luxemburg, langs de oude Vennbahnroute. De oude Vennbahnroute is een spoorlijn uit het begin van de twintigste eeuw.


Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 1 | Najaar 2010

]]>
2012-06-04 14:39:15 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-2-najaar-2010/projecttv-vennbahn/35/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-2-najaar-2010/projecttv-vennbahn/35/
Extensio maakt starters bewust van potentieel Euregio Maas-Rijn Met bijna vier miljoen inwoners vormt de Euregio Maas-Rijn een enorme potentiële afzetmarkt voor ondernemers. Het Interreg-project Extensio stimuleert daarom starters uit dit gebied om grensoverschrijdend zaken te doen. Ruim een jaar na de start van Extensio hebben al circa zestig beginnende Euregionale ondernemers de sprong over de grens gewaagd.

]]>
2012-06-04 14:40:28 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-2-najaar-2010/extensio-maakt-starters-bewust-van-potentieel-euregio-maas-rijn/31/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-2-najaar-2010/extensio-maakt-starters-bewust-van-potentieel-euregio-maas-rijn/31/
ProjectTV: EurSafety Health Het project EurSafety Health laat zien hoe het AZM bijdraagt aan het beschermen van de patiënt en de bevolking tegen de gevaren van infecties (zoals MRSA) binnen de EMR. Bekijk hier de video.

 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 1 | Najaar 2010

]]>
2012-06-04 14:41:22 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-2-najaar-2010/projecttv-eursafety-health-/36/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-2-najaar-2010/projecttv-eursafety-health-/36/
Sterkere Euregionale arbeidsmarkt dankzij INTERcCOM “Taal- en cultuurverschillen binnen de Euregio Maas-Rijn zorgen voor meer barrières op de Euregionale arbeidsmarkt dan wij denken”, zegt Martine Verjans, directeur van het onderzoeksinstituut CTL en docente aan de Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen (Universiteit Hasselt). “Het project INTERcCOM maakt de Euregionale arbeidsmarkt toegankelijker en aantrekkelijker voor jongeren. Eerst voeren we in samenwerking met zes partners een onderzoek naar taal- en cultuurverschillen. Vervolgens ontwikkelen we modules voor semi-autonoom gecombineerd leren, oftewel ‘blended learning’; een combinatie van e-learning met contactonderwijs.”

]]>
2012-06-04 14:43:31 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-2-najaar-2010/sterkere-euregionale-arbeidsmarkt-dankzij-interccom/32/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-2-najaar-2010/sterkere-euregionale-arbeidsmarkt-dankzij-interccom/32/
Voormalig grensgebied Köpfchen wordt toeristische trekpleister Maar weinig mensen kennen de rijke historische, culturele en ecologische waarde van het grensgebied aan de voormalige Duits-Belgische grenspost Köpfchen. “Het Interreg-project Grensovergang Köpfchen brengt hier verandering in”, zegt projectverantwoordelijke Beatrice Peters van de gemeente Raeren in België.

]]>
2012-06-04 14:44:38 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-2-najaar-2010/voormalig-grensgebied-kopfchen-wordt-toeristische-trekpleister/33/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-2-najaar-2010/voormalig-grensgebied-kopfchen-wordt-toeristische-trekpleister/33/
Interreg IV-A: de stand van zaken Interreg IV-A loopt van 2007 tot 2013. In 2007 keurde de Europese Commissie het Operationeel Programma van Interreg IV-A goed. Concreet betekende dit dat er voor de periode tot 2013 een totaalbudget van ruim 72 miljoen euro beschikbaar kwam. De verdeling van de subsidie over de prioriteiten ziet er als volgt uit:

]]>
2012-06-04 14:46:07 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-2-najaar-2010/interreg-iv-a-de-stand-van-zaken/34/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-2-najaar-2010/interreg-iv-a-de-stand-van-zaken/34/
Communiceer mee! In deze periodieke digitale nieuwsbrief informeren we u over de projecten die worden gefinancierd en de voortgang van het programma Interreg IV-A. Korte artikelen, leuke videojournaals en links naar projectwebsites houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking.

Wenst u geen nieuwsbrief meer van ons te ontvangen? Dan kunt u zich altijd eenvoudig via deze website afmelden.

]]>
2012-06-04 14:22:28 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-1-zomer-2010/communiceer-mee/21/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-1-zomer-2010/communiceer-mee/21/
Interreg IV-A: wat was het ook alweer? Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.

]]>
2012-06-04 14:25:42 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-1-zomer-2010/interreg-iv-a-wat-was-het-ook-alweer/23/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-1-zomer-2010/interreg-iv-a-wat-was-het-ook-alweer/23/
EuPrevent bestrijdt overgewicht Om het toenemende probleem van overgewicht bij jongeren aan te pakken, is in 2009 het Interreg-project EuPrevent Overgewicht gestart: een samenwerkingsverband van acht gezondheidsinstellingen uit de hele Euregio Maas-Rijn (EMR). Volgens senior projectmanager Ton Houben van de GGD Limburg-Noord (www.ggdlimburgnoord.nl) werpt de grensoverschrijdende aanpak zijn vruchten af.

]]>
2012-06-04 14:27:50 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-1-zomer-2010/euprevent-bestrijdt-overgewicht/22/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-1-zomer-2010/euprevent-bestrijdt-overgewicht/22/
ProjectTV: Design Het project Design heeft als doel van de Euregio Maas-Rijn een expertisecluster te maken op het gebied van duurzaamheid en design. In Genk vindt de tentoonstelling 'Sustainability at school' plaats. Bekijk hier de video.

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 1 | Zomer 2010

]]>
2012-06-04 14:31:07 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-1-zomer-2010/projecttv-design/28/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-1-zomer-2010/projecttv-design/28/
Skills³: Het Interreg-project Skills³ richt zich op het versterken van de Life Sciences arbeidsmarkt in de Euregio Maas-Rijn (EMR). Dankzij seminars voor HR-professionals en master classes voor studenten en werkzoekenden wordt deze sector toegankelijk gemaakt voor een groot aantal mensen uit verschillende regio’s. Sinds kort helpt ook de nieuwe carrièrewebsite www.vividlinks.eu daarbij.

]]>
2012-06-04 14:32:32 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-1-zomer-2010/skills³-/24/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-1-zomer-2010/skills³-/24/
ProjectTV: Edutainment Het Discovery Center Continium heeft binnen dit project duurzaamheidskamers ingericht waarin ze bezoekers bewust maken van de invloed van hun gedrag op de omgeving. Bekijk hier de video.


Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 1 | Zomer 2010

]]>
2012-06-04 14:34:22 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-1-zomer-2010/projecttv-edutainment/29/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-1-zomer-2010/projecttv-edutainment/29/
Interreg IV-A: de stand van zaken Interreg IV-A is de vervolgfase van het subsidieprogramma Interreg. Het programma kende al drie voorgaande fasen:
- Interreg I: 1990-1993
- Interreg II: 1994-1999
- Interreg III: 2000-2006

]]>
2012-06-04 14:35:54 http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-1-zomer-2010/interreg-iv-a-de-stand-van-zaken/25/ http://www.interregemrnews.eu/nl/nieuwsbrief/interreg-euregio-maas-rijn-1-zomer-2010/interreg-iv-a-de-stand-van-zaken/25/