Interreg

Euregio Maas-Rhein

Vijf vragen aan... Liesje Dessers van het project Design

In deze rubriek blikken we terug op een recent afgesloten of vergevorderd Interregproject, dat met steun van Europa is gerealiseerd in de EMR. Hoe verliep de projectperiode? Welke ervaringen kunnen we uitwisselen met andere projectleiders?

Project Design: Liesje Dessers
PR & Communicatie REcentre


Wat hield het project in?

Met de oprichting van REcentre - een Euregionaal platform voor sustainable design en living, in het leven geroepen binnen het Interreg-project Design – lieten we de Euregio uitgroeien tot een expertisecluster op het gebied van duurzaam design & living. In een sectoroverschrijdend netwerk werd uiteenlopende kennis gedeeld op het vlak van duurzaam design. Ook stimuleerden we ondernemerschap door in diverse sectoren projecten te initiëren.

Wat is u bijgebleven van het project?

In totaal omvatte het project ruim vijftig initiatieven. Deze waren allemaal uniek, maar vooral de Sustainable Summer School is me bijgebleven. Gedurende zeven dagen werden internationale deelnemers, waaronder kunstenaars, architecten en filosofen, uitgedaagd om concepten te ontwikkelen voor verschillende case studies in onze Euregio.

Welke concrete resultaten zijn er bereikt?

Dankzij onze activiteiten hebben we in de Euregio samenwerkingen op poten gezet tussen scholen, designers, bedrijven en lokale overheden. We hebben kennis gedeeld en een netwerk kunnen opbouwen. We hopen dan ook dat de Euregionale partijen na deze projectperiode hun samenwerking voortzetten.

Wat was de meerwaarde van Interreg voor uw project?

Het Interreg-netwerk was onmisbaar om de activiteiten grensoverschrijdend te organiseren; dit speelde een belangrijke rol bij het betrekken van de Euregio bij het project. Tot slot stelde Interreg financiële beschikbaar.

Welke ervaringen wilt u delen met andere projectpartners?

Ik vind het van wezenlijk belang dat projectleiders verder kijken dan alleen de Interreg-periode. Interreg geeft projecten een impuls om op te starten en te laten floreren. Daarna moeten de projectpartners zelfstandig in staat zijn om het initiatief verder uit te bouwen, zodat het blijvende meerwaarde heeft!


Foto: Bert Sohl


Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 9 | Zomer 2012 

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.