Interreg

Euregio Maas-Rhein

Towards TTC baant weg voor innovatief MKB

De enorme wetenschappelijke technische knowhow in de Euregio Maas-Rijn en in de regio’s Leuven en Eindhoven biedt ongekende mogelijkheden tot samenwerking. Om die kansen beter te benutten, werken binnen het Interreg-project towards Top Technology Cluster (TTC) onderzoeksinstellingen, economische ontwikkelingsorganisaties en universiteiten samen. In Brainport regio Eindhoven heeft projectpartner Brainport Development een initiërende rol.

“Veel bedrijven in het MKB zijn onbekend met de mogelijkheden aan de andere kant van de grens, wat innovatie belemmert.” Dat zegt Anne Verhaag, projectleider towards TTC namens Brainport Development. “Juist voor deze kleinschalige bedrijven proberen wij de paden te effenen om tot grensoverschrijdende innovatie te komen. Towards TTC richt zich daarbij met name op de domeinen Life Sciences, Energy, ICT en Advanced Materials. Voor de regio Eindhoven zijn vooral Life Sciences en Energy belangrijke economische pijlers. Wij helpen bedrijven en onderzoekinstellingen uit deze sectoren om elkaar te vinden. We maken de weg vrij voor zakelijke partnerships en samenwerking bij innovatietrajecten.”

Zorgtechnologie

Marcel de Pender houdt zich namens Brainport regio Eindhoven bezig met bedrijven in het domein Life Sciences. Hij ziet in towards TTC een unieke kans om de in de grensregio aanwezige knowhow veel beter te benutten door deze slim te combineren: “De regio Eindhoven is bijvoorbeeld heel sterk in de ontwikkeling van zorgtechnologie, waardoor senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Wat bij ons echter ontbreekt, is een academisch ziekenhuis zoals in Maastricht, Aken of Leuven. Door onze kennis omtrent zorgtechnologie te combineren met de academische en klinische kennis van deze ziekenhuizen, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Doordat veel partners echter elkaars kerncompetenties niet kennen, blijven marktkansen liggen. Daarom is het essentieel om kennis te bundelen. Uiteindelijk gaat het om het creëren van één grote grensoverschrijdende regio met duurzame economische netwerken.”
 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 9 | Zomer 2012

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.