Interreg

Euregio Maas-Rhein

Nieuwe subsidieregeling bevordert grensoverschrijdend innoveren

Binnen de Euregio Maas-Rijn is er behoefte aan meer grensoverschrijdende samenwerking op innovatiegebied. Zodoende kan de regio uitgroeien tot een technologische topregio. Het gloednieuwe project Grensoverschrijdende Clusterstimulering (GCS) betreft een nieuwe subsidieregeling, die het voor bedrijven en kennisinstellingen eenvoudiger maakt om grensoverschrijdende innovatieprojecten te starten en uit te voeren.

“Door verschillen in landelijke subsidieregelingen was het tot voor kort lastig om grensoverschrijdende innovatieprojecten daadwerkelijk van de grond te laten komen”, vertelt Theo Hommels van NV Industriebank LIOF. “In Nederland wordt een aantal subsidies bijvoorbeeld via de fiscus verrekend, terwijl België en Duitsland subsidies veelal rechtstreeks uitkeren in de vorm van een geldbedrag.” Door die internationale verschillen kwam grensoverschrijdende samenwerking vaak niet tot stand. De nieuwe subsidieregeling moet daar verandering in brengen. GCS geeft in een subsidiereglement heel duidelijk aan waaraan bedrijven moeten voldoen om subsidie te krijgen voor een grensoverschrijdend innovatieproject. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld, dat er minimaal twee MKB-bedrijven bij zijn betrokken aan weerszijden van de grens en dat er sprake is van een gezamenlijk innovatieproject.


Technologische topregio

Achter de schermen is al hard gewerkt aan het opsporen van projectideeën voor grensoverschrijdende samenwerking. “Vier sectoren worden daarbij in het bijzonder gestimuleerd”, vervolgt Theo, “namelijk Life Sciences, ICT, energie en nieuwe materialen. Deze sectoren hebben veel potentieel om bij te dragen aan de vorming van technologische topregio’s in de Euregio Maas-Rijn. GCS helpt bedrijven niet alleen om hun subsidieaanvraag rond te krijgen, maar ook bij het vinden van de juiste partners. Tot 15 september 2012 kunnen technologiegeoriënteerde bedrijven en instellingen hun competenties en ideeën aan ons bekend maken. Op de projectsite kunnen bedrijven via een quick scan eenvoudig toetsen of hun projectidee past binnen de voorwaarden van GCS. Dankzij een snelle procedure binnen Interreg ontvangen bedrijven al binnen drie maanden na het sluiten van de tenderperiode bericht of de subsidie daadwerkelijk wordt toegekend. Zodoende staat bedrijven niets meer in de weg bij het ontwikkelen van hun ideeën. Wij roepen bedrijven en kennisinstellingen dan ook van harte op om nu reeds hun projectideeën kenbaar te maken via www.gcs-innovation.eu.

 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 9 | Zomer 2012

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.