Interreg

Euregio Maas-Rhein

Zorgsupermarkt van de toekomst opent grenzen

Mondige en mobiele patiënten, een toenemende behoefte aan zorgverleners; het zijn ontwikkelingen waardoor patiënten steeds vaker zorg zoeken over de landsgrenzen. Een goede samenwerking tussen patiënten en zorgverleners is dan ook een must. Het project Zorgberoepen (Future Proof for cure and care) dat onlangs van start ging, geeft hiertoe een eerste aanzet.

“Het grensoverschrijdend patiëntenverkeer binnen de Euregio neemt alsmaar toe”, vertelt Fabienne de Zorzi van het Centre Hospitalier Régional de la Citadelle in Luik. Dit blijkt ook uit cijfers van POM-ESRV (pagina 11); zowel in Vlaanderen (+197,2%), als in Limburg (+479,3%) is het aantal buitenlandse patiënten in de ziekenhuizen sterk toegenomen tussen 2000 en 2007. “De organisatie en financiering van de zorg verschillen echter binnen elk land van de Euregio. Patiënten die zorg over de grens heen zoeken, komen daardoor vaak voor praktische vragen te staan. Eén van de doelen van ons project is het opheffen van barrières door de communicatie tussen patiënten, zorgverleners en andere partners te verbeteren.”

De Euregio in kaart

Maar liefst zevenentwintig partners doen mee aan dit ambitieuze project. Elke regio heeft inmiddels de lokale gezondheidszorg in beeld gebracht. “Behalve inzicht in demografische gegevens zoals bevolkingsopbouw en inwoneraantallen, biedt deze nulmeting belangrijke informatie over zorgaanbieders en de gezondheidszorg. Een volgende stap is bekijken welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn. Het project moet uiteindelijk zeer concrete resultaten opleveren, zoals Euregionale masterclasses voor zorgberoepen.”

Beroepsmobiliteit

Met een optimale samenwerking in de gezondheidszorg alleen, ben je er echter nog niet. Het project richt zich ook op een betere beroepsmobiliteit van zorgverleners, om zodoende het tekort aan geschikt personeel aan te pakken. De noodzaak daarvan ziet Fabienne zelf ook: “Op mijn werk ontvang ik geregeld stage-aanvragen van studenten. Het is lastig om in te schatten over welke basiskennis iemand beschikt, omdat opleidingen aan weerszijden van de grens erg verschillen. Het project maakt het mogelijk om opleidingsmogelijkheden voor zorgberoepen op een meer efficiënte wijze te benutten, via een speciaal daarvoor opgezet communicatienetwerk tussen partners in alle grensoverschrijdende regio’s.”

 


Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 8 | Voorjaar 2012 
 
 
 
 
 
 

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.