Interreg

Euregio Maas-Rhein

Vijf vragen aan...

In deze nieuwe rubriek blikken we terug op een recent afgesloten of vergevorderd Interregproject, dat met steun van Europa is gerealiseerd in de EMR. Hoe verliep de projectperiode? Welke ervaringen kunnen we uitwisselen met andere projectleiders?

INTERcCOM: Martine Verjans
Projectleider INTERcCOM
Directeur onderzoeksinstituut CTL
Docente Universiteit Hasselt
 
Wat hield het project in?
“INTERcCOM stelde zich tot doel om de onderlinge communicatie tussen de verschillende culturen in de EMR te verbeteren, waardoor studeren en werken nog gemakkelijker wordt voor jonge mensen. We onderzochten hiervoor de taalkundige en culturele drempels in onze Euregio. Er wordt vaak gedacht dat de culturen veel van elkaar verschillen en de kennis over de verschillende talen te gering is. Afgestudeerde jongeren komen zo bijvoorbeeld te weinig in de deelregio’s van de Euregionale arbeidsmarkt terecht, terwijl hier zoveel mogelijkheden zijn!”

Wat heeft indruk gemaakt?

“De uitkomsten van het onderzoek waren verrassend. Zo bleek dat beide ‘Limburgen’ (Belgisch en Nederlands Limburg) veel meer op elkaar lijken dan dat zij zelf denken. Ook maken we ons veel zorgen over de taalfouten die we maken in een vreemde taal. Uit onderzoek blijkt dat de native speakers – ook in de zakelijke wereld – zich echter niet storen aan bepaalde taalfouten die veel aandacht krijgen in het onderwijs.”

Welke concrete resultaten zijn er bereikt?

“De onderzoeksfase is nu afgerond. Rond maart 2013 wordt de webapplicatie met 30 verschillende e-modules toegankelijk; 24.000 inlogcodes worden dan verdeeld in de EMR. De gebruiker kan telkens een andere combinatie met brontaal, cultuur en doeltaal maken.”

Wat was de meerwaarde van Interreg bij uw project?
“Interreg heeft een belangrijke rol gespeeld bij het beschikbaar stellen van financiële middelen en inhuren van expertise. Zonder Interreg konden we noch het onderzoek, noch de taal- en cultuurmodules ontwikkelen.”

Welke ervaringen wilt u delen met andere projectpartners?
“In de praktijk is het niet altijd makkelijk om een projectplanning strak op te volgen; als projectleider moet je daarin daadkrachtig zijn. Het helpt om het budget en de planning heel gedetailleerd uit te werken. Want de energie die het geeft als er een mijlpaal is gehaald, geeft veel voldoening!”

 
Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 8 | Voorjaar 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.