Interreg

Euregio Maas-Rhein

Budget voor grensoverschrijdende samenwerking uitgebreid

Het einde van de Interreg IV-A periode komt in zicht; eind 2013 loopt deze subsidieperiode af. De pijlen worden daarom nu al gericht op Interreg V; een nieuwe subsidieperiode die loopt van 2014 tot 2020. Het Comité van Toezicht, waarin alle Interregpartners van het Euregio Maas-Rijn programma vertegenwoordigd zijn, ging in december akkoord met de oprichting van Task Force Interreg V. Deze groep start met de voorbereidingen voor een nieuw Operationeel Programma.

Vertegenwoordigers van het huidige programma kwamen in februari samen voor een eerste technische vergadering. Zij begonnen vol energie aan de eerste stappen voor de nieuwe termijn. Tijdens die bijeenkomst stond ook de bekendmaking van het totale budget voor grensoverschrijdende samenwerking op de agenda. Voor de komende periode is dit budget gestegen van 2,52 procent naar 3,48 procent; dat is een totaalbedrag van ruim 8,5 miljard euro. Deze uitbreiding van middelen is een positief signaal. Het is nu aan de lidstaten zelf om te bepalen welk budget zij aan hun grensregio’s beschikbaar willen stellen.

Thematische prioriteiten

Voor de nieuwe subsidieperiode zijn 11 thematische prioriteiten vastgesteld die moeten bijdragen aan de doelstelling ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’ binnen de Euregio. Deze gaan onder meer over versterking van onderzoek en technologische ontwikkeling, verbetering van informatie- en communicatietechnologie, bescherming van milieu, bevordering van werkgelegenheid en investering in onderwijs. Uiteindelijk leggen de lidstaten zelf hun accenten door vier van deze prioriteiten te kiezen.

Verdeling

In 2012 wordt tussen de 27 lidstaten onderhandeld over de plannen. Naar verwachting zijn de resultaten hiervan eind 2013 bekend. Tegen die tijd is dan vastgesteld hoe de financiële middelen worden verdeeld over de deelnemende landen. In 2014 zijn de gemaakte afspraken daadwerkelijk van kracht en kunnen de gelden worden ingezet om ook in de nieuwe periode diverse projecten te ondersteunen en de Euregio op de kaart te zetten.

 


Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 8 | Voorjaar 2012 
 
 
 

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.