Interreg

Euregio Maas-Rhein

SIS maakt werk van duurzame bedrijventerreinen

Het bewust omgaan met grondstoffen en energie heeft een positieve weerslag op het milieu en de kwaliteit van arbeid. Met deze gedachte in het achterhoofd heeft een aantal partners binnen de Euregio Maas-Rijn zich ten doel gesteld om bedrijventerreinen in de toekomst duurzamer te maken. Een concreet wapenfeit van het grensoverschrijdende Interreg-project Sustainable Industrial Sites (SIS) is een internettool die bedrijven moet aanzetten tot een duurzame bedrijfsvoering.

Duurzaamheid is een breed begrip. Behalve ecologische aspecten spelen ook economische en sociale factoren een rol bij het duurzaam inrichten van bedrijventerreinen. Het ontwikkelen van een internettool waarmee bedrijven zelf kunnen testen in hoeverre ze duurzaam zijn, is dan ook geen eenvoudige opgave. Dat zegt Helmut Henkes van de Wirtschafstförderungsgesellschaft Ostbelgien en projectcoördinator van SIS. “De internettool bevat aparte modules voor onder meer energiebeheer, waterverbruik en afvalinzameling en wordt eind februari 2012 in gebruik genomen. Hoewel duurzaamheid een complex begrip is, is het de uitdaging om een gebruiksvriendelijk en laagdrempelig digitaal hulpmiddel te ontwikkelen dat bedrijven ook daadwerkelijk gaan toepassen.”

Afvalinzameling

Met de internettool, die op de website van SIS te vinden zal zijn,
richt SIS zich zowel op individuele bedrijven als op beheerders van bedrijventerreinen. “Ons streven is dat individuele bedrijven gaan samenwerken om tot een duurzaam bedrijventerrein te komen. De internettool kan bijvoorbeeld een hulpmiddel zijn om een gezamenlijke duurzame afvalinzameling in te richten. Met dit project willen wij bedrijven echter vooral stimuleren om met duurzaamheid aan de slag te gaan en voor zichzelf doelen te stellen op dit belangrijke terrein.” SIS heeft ook een aantal haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar bedrijventerreinen die al actief bezig zijn met duurzaamheid. Zo werden voor een bedrijventerrein in het Duitse Nettersheim de mogelijkheden van een milieuvriendelijke biogasinstallatie onderzocht. “De resultaten zijn heel positief. Momenteel is de gemeente Nettersheim op zoek naar een investeerder voor de biogasinstallatie.”

Projectpartners

In het Interreg-project Sustainable Industrial Sites (SIS) werken de volgende projectpartners samen:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostbelgien
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM)
SPI+
CeDuBo (Centrum voor Duurzaam Bouwen)
AGIT (Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer)
Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg

 


 
Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 7 | Winter 2011 
 

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.