Interreg

Euregio Maas-Rhein

Meertaligheid biedt meer kansen

Vijf verschillende culturen en drie talen op een steenworp afstand van elkaar: het is een troef van de Euregio Maas-Rijn (EMR). Om de kansen van deze markt nog meer te benutten, is het project Linguacluster in het leven geroepen. Via een breed scala aan (leer)activiteiten kan iedereen in de EMR zijn kennis van de buurtalen en -culturen vergroten. Zo komt er meer beweging tot stand op educatief, sociaal, toeristisch en economisch gebied.

“Linguacluster biedt een gevarieerd aanbod van leeractiviteiten en leermiddelen, zowel voor op school als daarbuiten”, vertelt projectcoördinator Astrid Hannes van de Provincie Limburg in Hasselt. “Iedereen, van peuter tot senior, kan dankzij het project zijn kennis van de euregiotalen en -culturen verbeteren. En daarmee dus ook zijn kansen op een interessante studie, aantrekkelijke job of succesvolle zakenrelatie vergroten. Wij zetten in op drie peilers, namelijk het formeel leren (op school), het informeel leren (buiten school) en het versterken van de beroepsspecifieke vaardigheden. Voor scholen verzetten wij veel werk om samenwerking te stimuleren. Denk hierbij aan het uitwisselen van pedagogisch materiaal tussen scholen, of gezamenlijke buitenschoolse activiteiten. Daarnaast hebben we een ‘talenplein’ ontwikkeld, een gratis e-learning omgeving waarin iedereen een basiskennis van de drie talen kan opdoen en testen.”

Meer beroepsmobiliteit

Ook de beroepsmobiliteit wordt door het project gestimuleerd. “Voor vijf beroepen, waarvoor het in de praktijk lastig is om geschikte kandidaten te vinden, hebben wij beroepsspecifieke taalmodules ontwikkeld”, vervolgt Astrid. “De eerste taalmodule voor het vak van receptioniste is bijvoorbeeld kort geleden gepresenteerd. Bovendien kunnen leerlingen ook een taalbad op de werkvloer nemen dankzij een bedrijfsstage van twee weken in een andere taalregio. Daarnaast organiseren wij buitenschoolse taalprikkelende activiteiten, waarbij leeftijdsgenoten in de EMR elkaar ontmoeten. Toonaangevende voorbeelden zijn het grensoverschrijdende voetbaltoernooi Euregiocup met gemengde taalteams, een theaterworkshop waarin jongeren hun eigen drietalige opvoering maken en een zangfeest waarin kinderen elkaar liedjes uit hun eigen taal leren. De reacties zijn heel positief. Het ziet er bijvoorbeeld naar uit dat dankzij de hulp van organisaties de toekomst van de Euregiocup is verzekerd.”
 


Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 7 | Winter 2011 

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.