Interreg

Euregio Maas-Rhein

Informatieportaal versterkt concurrentiepositie bedrijventerreinen

In de Euregio Maas Rijn (EMR) bestaan allerlei initiatieven om uit te groeien tot een Technologische Topregio. Een wezenlijk onderdeel daarvan is de komst van een grensoverschrijdend informatiesysteem voor bedrijventerreinen. Dankzij dit ambitieuze Interreg-project is er straks altijd een actueel overzicht van de vestigingsmogelijkheden op alle circa duizend bedrijventerreinen in onze Euregio.

Tot voor kort gingen de verschillende deelregio’s binnen de EMR de concurrentie met elkaar aan om nieuwe bedrijven naar zich toe te trekken. “Nu dringt echter het besef door dat je je krachten beter kunt bundelen”, zegt Raymond Creemers van de Provincie Nederlands Limburg, één van de projectpartners binnen het Interreg-project ‘Bedrijventerreinen-informatieportaal’. “Dit project richt zich op alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Alle beschikbare informatie – zoals over kavels, verkoopprijzen en vestigingsvoorwaarden –
wordt Euregiobreed gebundeld in één webportaal, dat uiterlijk eind 2013 in gebruik wordt genomen. Met één druk op de knop hebben buitenlandse bedrijven straks een totaaloverzicht van de voor hen meest geschikte kavels of bedrijfspanden. Door als één potentiële vestigingslocatie naar buiten te treden, bouw je een sterkere internationale concurrentiepositie op.”

Marketinginstrument

Ook voor reeds aanwezige bedrijven heeft het webportaal belangrijke voordelen. “Veel bedrijven in onze Euregio, met name in de technologische sector, weten niet van elkaars bestaan”, vervolgt Raymond Creemers. “Dankzij het webportaal worden bedrijven zichtbaarder. Als dat leidt tot meer samenwerking, heeft dat een enorme economische impact.” Volgens Wilbert Kurvers van de Provincie Limburg, belast met de technische kant van het project, is ook de actualiteit van het webportaal een groot pluspunt. “Doordat de betrokken partijen de data zelf beheren, heb je altijd up-to-date informatie. Beheerders van bedrijventerreinen krijgen met het webportaal dan ook een ideaal instrument in handen om hun bedrijventerreinen te vermarkten.”

Projectpartners

In het Interreg-project ‘Bedrijventerreinen-informatieportaal’ werken de volgende partners samen:
• Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologie mbH (AGIT)
• Provincie Limburg
• SPI+, Agence de développement pour la province de Liège
• Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM), België
• Agentschap Ondernemen Vlaanderen
• Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostbelgien

 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 7 | Winter 2011


 

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.