Interreg

Euregio Maas-Rhein

Towards TTC baanbrekend voor technologische samenwerking

Het grensoverschrijdend initiatief Technological Top Region in de driehoek Eindhoven, Leuven en Aken is erop gericht om de samenwerking tussen technologiebedrijven en kennisinstellingen te stimuleren. Dit initiatief heeft inmiddels geleid tot een eerste concreet project: towards Top Technology Cluster (TTC). Binnen dit ambitieuze Interreg-project werken negentien business-netwerken, universiteiten en ontwikkelingsmaatschappijen uit maar liefst zeven regio’s samen; naast de vijf regio’s van de Euregio Maas-Rijn zijn dat de regio’s Leuven en Eindhoven.

“Als het gaat om wetenschappelijk-technologisch potentieel, scoren de individuele regio’s heel goed”, zegt projectleider Ralf P. Meyer van de Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT). “Samenwerking over de grenzen heen biedt echter mogelijkheden om nieuwe business te generen. Uit een internationale benchmarkstudie is naar voren gekomen dat grensoverschrijdende samenwerking met name aantrekkelijk is voor de volgende sectoren: life sciences, ICT, energie en nieuwe materialen/chemie. Via allerlei netwerkbijeenkomsten en workshops in het kader van towards TTC brengen wij deze technologiegeoriënteerde bedrijven met elkaar in contact. Deze ondernemingen kunnen hierbij rekenen op de nodige ondersteuning in de vorm van expertise, dienstverlening en subsidiëring. Met deze Business Development Support helpen wij regionale technologiebedrijven om de stap te maken van idee of concept naar een concreet project.”

Ambitieus

“Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat het voor bedrijven aan weerszijden van de grens lastig is om daadwerkelijk partnerships op te bouwen”, vervolgt Ralf P. Meyer. “De vroegere Interreg-projecten waren vaak niet slagkrachtig genoeg om baanbrekend te zijn voor grensoverschrijdende samenwerking; dat is vooral een gevolg van de ambtelijke, juridische en financiële barrières die nog steeds bestaan. In dat opzicht is towards TTC een heel ambitieus project. Met deze sterke strategische aanpak hopen wij een doorbraak te realiseren en zo in onze regio duurzame economische netwerken en nieuwe werkgelegenheid te creëren.”

De contactpersonen voor Business Development Support in de diverse regio’s zijn:
• NRW: Dhr. Michael FRANSSEN, AGIT (m.franssen@agit.de; +49 241 9631032)
• Nederland: Dhr. Theo HOMMELS, LIOF (thommels@liof.nl; +31 43 3280280)
• Vlaanderen: Mw. Inge SMOLDERS, TechTransfer Universiteit Hasselt (inge.smolders@uhasselt.be; +32 11 286906)
• Wallonie: Mvr. Claire BAJOU, Interface Entreprises-ULg (c.bajou@ulg.ac.be; +32 43 498534)

 


Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 5 | Zomer 2011 

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.