Interreg

Euregio Maas-Rhein

ProjectTV: HABITAT, landschappelijke verbindingen

Een dertiental natuurorganisaties in Nederlands Limburg, België en Duitsland, waaronder stichting Ark, zijn druk doende de landschappelijke verbindingen tussen de grotere natuurgebieden en nationale parken te versterken. Dit dient het ecologisch netwerk te verbeteren en een duurzame samenwerking tussen natuur- en landschapsbeheerders over de grenzen heen tot stand te brengen.

 


Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 5 | Zomer 2011 

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.