Interreg

Euregio Maas-Rhein

Grensoverschrijdende bijstandsverlening Emric+ redt levens

De veiligheid en gezondheid van de inwoners van de Euregio Maas-Rijn (EMR) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van tal van publieke diensten. Die verantwoordelijkheid is in handen van circa dertigduizend hulpverleners. In onze Europese regio is samenwerking met hulpverleningsdiensten aan de andere kant van de grens daarbij een eerste vereiste. Het project Emric+ effent de weg voor een grensoverschrijdende bijstandsverlening en informatievoorziening.

Binnen het project Emric+ werken de volgende partners samen:

“Grensoverschrijdende samenwerking tussen hulpverleningsdiensten is niet nieuw”, zegt Marian Ramakers van Brandweer Zuid-Limburg, projectleider Emric+. “Maar met het wegvallen van de Europese grenzen komt die samenwerking steeds meer in een stroomversnelling. Inmiddels zijn wij al zo ver gevorderd dat op het gebied van hulpverlening de landsgrenzen geen belemmering meer vormen. Als bijvoorbeeld in het Nederlandse Vaals voor een levensbedreigende situatie een ambulance nodig is, komt in de meeste gevallen een Duitse ambulance ter plekke. Ook bij brand in bijvoorbeeld Landgraaf wordt de eerste uitruk verzorgd door de brandweer van Scherpenzeel. Immers, hoe sneller hulpverlening ter plekke is, hoe groter de kans op redding. Ook als er bijvoorbeeld een ramp is met veel slachtoffers, kunnen zij terecht in alle ziekenhuizen in de EMR. Om optimaal te zijn voorbereid op dergelijke ernstige situaties, heeft Emric+ een meerjaren rampenoefenplan. Dit jaar hebben we al meerdere rampenoefeningen uitgevoerd. Dat zijn geen operationele oefeningen met loeiende sirenes maar oefeningen op coördinerend en bestuurlijk niveau. Dat is belangrijk, want we moeten nu van elkaar leren en niet pas wanneer zich een ramp voordoet.”

Snelle informatievoorziening

“Om de veiligheid en gezondheid van alle burgers te waarborgen, is de snelheid van informatievoorziening essentieel. Als er bijvoorbeeld in Zuid-Limburg een giftige rookwolk ontsnapt die dreigt over te waaien naar Duitsland of België, of als er een besmettelijke ziekte uitbreekt, is het zaak dat hulpverleningsdiensten daarover zo snel mogelijk worden ingelicht. Ook als bijvoorbeeld een hoogwaterstand van de Maas in Luik tijdig wordt gesignaleerd, kan Nederlands Limburg daartegen tijdig maatregelen nemen.” Volgens Marian Ramakers is grensoverschrijdende bijstandsverlening echter niet zo eenvoudig als het misschien lijkt. “De wettelijke verantwoordelijkheid voor veiligheid is in elk land weer anders geregeld. Dat maakt de samenwerking tussen hulpverleningsdiensten juist zo interessant maar ook complex. Voor het uitzoeken van juridische zaken en het opstellen van overeenkomsten werken wij nauw samen met Task Force Net in Aken, een bureau waar zowel Nederlandse, Duitse als Belgische juristen werken.”

 


Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 5 | Zomer 2011 

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.