Interreg

Euregio Maas-Rhein

Budget Interreg IV-A bijna verdeeld

In 2007 kwam er voor Interreg IV-A een totaalbudget beschikbaar van ruim 72 miljoen euro. Inmiddels is ruim negentig procent van de beschikbare middelen verdeeld over veertig ambitieuze projecten. Projecten, die allemaal op unieke wijze de verschillen in economische ontwikkelingen en sociaal-maatschappelijke omstandigheden tussen regio’s verkleinen. Maar er is meer!

De wil en ambitie om over de grenzen te durven samenwerken, blijkt wel uit de nieuwe projectaanvragen die nog steeds binnenkomen. Ruim vijf miljoen euro is nog beschikbaar voor nieuwe projecten ter versterking van de economische structuur, het bevorderen van kennis en innovatie en meer en betere banen (prioriteit 1). De verwachting is echter dat dit bedrag op zal zijn na de besluitvormingsronde in juni 2011 door het Comité van Toezicht. Voor nieuwe projecten op het gebied van natuur en milieu, energie, natuurlijke hulpbronnen en mobiliteit (prioriteit 2), is er nog ruim een miljoen euro te verdelen tot 2013.

Draagvlak voor samenwerking
Er bestaat een breed draagvlak binnen Europa om Interreg ook in de periode 2014 tot 2020 in te zetten als instrument voor grensoverschrijdende samenwerking. Of er weer een Euregio Maas-Rijn-programma komt, is echter nog niet bekend. In de loop van 2011 hoopt de organisatie hier meer duidelijkheid over te verkrijgen.

Europa 2020-strategie
Achter de schermen zijn beleidsmakers druk bezig met het nieuwe cohesiebeleid. Hierin wordt bepaald wie welke bedragen gaat krijgen en hoe deze bedragen over regio’s worden verdeeld. Deelnemers uit 27 EU-lidstaten discussieerden daarom onlangs tijdens het vijfde Cohesieforum in Brussel over belangrijke thema’s als slimme groei, groene groei, inclusieve groei en de territoriale dimensie van ‘Europa 2020’. Op basis van de uitkomsten presenteert de Europese Commissie in de zomer van dit jaar haar wetgevingsvoorstellen voor het toekomstige cohesiebeleid. De verdere planning ziet er als volgt uit:
 

Planning
Wat gebeurt er?
31 januari en 1 februari 2011 5de Cohesieforum
Eerste kwartaal 2011 Afronding debat EU Budget review + definitieve voorstellen EU Financiële Perspectieven 2014-2020
Juni/Juli 2011 Presentatie nieuwe Struktuurfondsen-verordeningen en strategische EU-richtsnoeren
2e semester 2011-2012 Onderhandelingen
2013 Opstellen nieuw Nationaal Strategisch Referentiekader en de Operationele Programma’s


 Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 4 | Voorjaar 2011

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.