Interreg

Euregio Maas-Rhein

Alma-in-Silico geeft injectie aan life sciences sector

De Euregio Maas-Rijn telt ruim 130 onderzoekscentra en 290 biotechondernemingen. Er liggen dan ook volop kansen om van onze Euregio een internationale trekpleister voor de life sciences sector te maken. Het project Alma-in-Silico stimuleert de samenwerking tussen de academische wereld en het bedrijfsleven met steun van Interreg en de lokale overheden.

Binnen het project Alma-in-Silico werken de volgende partners samen:

Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED), Universiteit Hasselt
GIGA, Universiteit Luik (projectcoördinatie)
Genomics Center, Maastricht Universitair Medisch Centrum
IMB, RWTH Aken

Dankzij de grensoverschrijdende samenwerking versterken deze academische onderzoekscentra elkaar, bijvoorbeeld in het onderzoek naar multiple sclerose. “Zo neemt de universiteit Hasselt binnen het project het onderzoek naar eiwitten voor haar rekening”, zegt Jean-Paul Noben, senioronderzoeker BIOMED. “Het Genomics Center in Maastricht daarentegen kan multiple sclerose onderzoeken vanuit het specialisme van het genoom. Het genoom van een organisme omvat één complete set van chromosomen. Door die informatie uit te wisselen en te integreren, een proces waarin GIGA een belangrijke rol speelt, kun je zo’n ziektebeeld met meer kans op succes bestuderen. Dankzij Alma-in-Silico krijgen de academische centra in de Euregio dus een laagdrempelige toegang tot elkaars onderzoeksplatforms. Zodoende groeien wij uit tot één virtueel life sciences laboratorium. Door die krachtenbundeling zijn wij in staat om op grote schaal experimentele data te genereren en daaruit nieuwe kennis te vergaren.”

Ondersteuning biotechondernemingen
De academische centra versterken elkaar met state-of-the-art platforms voor kennisdeling op het gebied van biotechnologie en bioinformatica. Daarnaast stimuleert het project de samenwerking met biotechondernemingen. “Met Alma-in-Silico ondersteunen wij life sciences bedrijven die bijvoorbeeld zelf niet over de expertise of de middelen beschikken om bepaald onderzoek te doen”, zegt Jean-Paul Noben. “Onlangs hebben we bijvoorbeeld een contract afgesloten met biotechonderneming Promethera Biosciences. Dit bedrijf bevindt zich in het incubatorgebouw Bioville op de campus van de universiteit Hasselt en produceert stamcellen voor leverceltherapie bij kinderen. Met behulp van onze expertise willen zij hun productieproces verder optimaliseren.”

 


Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 4 | Voorjaar 2011 

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.