Interreg

Euregio Maas-Rhein

TIGER geeft impuls aan grensoverschrijdend toerisme

De Euregio Maas-Rijn heeft in toeristisch opzicht veel te bieden. Dat potentieel wordt echter niet ten volle benut. Waar het aan ontbreekt, is een structurele grensoverschrijdende samenwerking tussen de lokale toeristische partners. Het Interreg-project ‘Toeristische impuls van de grensoverschrijdende Europese regio’, kortweg TIGER, moet daarin verandering brengen.

De mijnbouw heeft in de regio’s Nederlands Limburg, Belgisch Limburg, de provincie Luik en Aken onmiskenbare sporen nagelaten. Het project TIGER is erop gericht om deze voormalige mijngebieden als geheel toeristisch beter op de kaart te zetten. “Als toeristische bestemming heeft de Euregio Maas-Rijn nog geen duidelijk eigen gezicht. Daarom moeten we werken aan een gezamenlijk imago”, zegt Inge Demandt van de Stadsregio Parkstad Limburg, een samenwerkingsverband van acht gemeenten. “Daarnaast zijn de diverse lokale toeristische partners nog te zeer gericht op hun eigen regio. Er is te weinig kennisuitwisseling en er moet ook meer aandacht komen voor gedegen marktonderzoek. Door de verwezenlijking van een grensoverschrijdende toeristische samenwerking kunnen we de concurrentiepositie van de hele regio ongetwijfeld versterken.”

Natuurbeleving
Het zwaartepunt bij TIGER ligt op de gemeenschappelijke ontwikkeling en promotie van het natuur- en cultuurtoerisme in de Euregio. Belangrijke aandachtspunten bij de toeristische samenwerking zijn onder meer het culturele erfgoed en het fietstoerisme. “Ook de grensoverschrijdende natuurbeleving staat centraal”, zegt Inge Demandt. “Een deelproject van TIGER is het vormen van een grensoverschrijdend samenwerkingsorgaan waarmee het groene gebied tussen Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Onderbanken, Gangelt, Teveren en Scherpenseel wordt omgevormd tot één grensoverschrijdend natuurpark: het Heidenatu(u)rpark, één van de laatste nog overgebleven heidelandschappen van de Euregio.”

Projectpartners
In het Interreg-project TIGER werken onder andere de volgende partners samen:
Städteregion Aachen
VVV Zuid-Limburg
Stadsregio Parkstad Limburg
Toerisme Limburg
Fédération du Tourisme de la Province de Liège
• Grünmetropole e.V. www.grünmetropole.de
 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 3 | Winter 2010

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.