Interreg

Euregio Maas-Rhein

Interreg IV-A... en verder?

Interreg IV-A loopt af in 2013. Officieel begint daarna een nieuwe subsidieperiode. Dit betekent echter niet automatisch dat er vanaf 2014 opnieuw geld beschikbaar komt voor Interreg-A projecten. Dat is namelijk afhankelijk van hoe de cohesiepolitiek van de Europese Unie concreet wordt ingevuld.

“De Europese Commissie verleent subsidies steeds voor een periode van zeven jaar”, zegt August Kohl, Interreg-coördinator bij de Stichting Euregio Maas-Rijn, de management- en certificeringsautoriteit voor het EMR-Interregprogramma. “Over de budgetten voor 2014 tot en met 2020 wordt op dit moment al volop gediscussieerd door de EU-lidstaten. Zij bepalen samen waar de komende jaren de aandacht naar uitgaat. Convergentie, concurrentiekracht & werkgelegenheid en territoriale samenwerking zijn de drie hoofdlijnen van de cohesiepolitiek van de EU. Grensoverschrijdende samenwerking, oftewel Interreg-A, valt onder territoriale samenwerking en is daarmee slechts een onderdeel van de EU-doelstellingen. Het is dus nog afwachten of er ook voor dit onderdeel weer geld vrijkomt in de volgende subsidieperiode.”

Discussies
Op 10 november publiceerde de Europese Commissie haar vijfde Cohesierapport. “Uit het rapport kunnen we een aantal eerste voorzichtige conclusies trekken”, vervolgt August Kohl. “In de toekomst moet nog meer worden gedaan om het cohesiebeleid verder op de ‘Europa 2020-strategie’ af te stemmen. Dit betekent een sterkere integratie van de EU-beleidsmaatregelen en geïntegreerde richtlijnen, bijvoorbeeld door een gemeenschappelijk strategisch kader, operationele programma’s met duidelijke en meetbare doelstellingen en een grotere concentratie van de middelen. In de toekomst wordt het daarom nodig dat de lidstaten en regio’s de EU- en nationale middelen concentreren op een klein aantal thematische prioriteiten in verband met de specifieke uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd.”

Compromis
De lidstaten zullen nu verder onderhandelen over hoe zij de financiële middelen willen verdelen. Omdat het gaat om 27 landen, is het zeker geen eenvoudige klus om een compromis te bereiken. De globale planning ziet er als volgt uit:
 

Planning Wat gebeurt er?
Begin 2011 Bekendmaking eerste voorstellen voor financiële kader voor 2014-2020
Zomer 2011 Eerste voorstellen voor EU-verordeningen
2012-2013 Onderhandelingen over de EU-verordeningen tussen de 27 EU-lidstaten
Eind 2013 Resultaten van de onderhandelingen bekend
Begin 2014 Resultaten van kracht


 Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 3 | Winter 2010

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.