Interreg

Euregio Maas-Rhein

Grenzeloos waterbeheer dankzij Aquadra

De rivieren de Geul, de Voer, de Berwijn en de Jeker overschrijden verschillende grenzen binnen de Euregio Maas-Rijn. In de diverse landen en gewesten doen zich soms overstromingen voor en laat de waterkwaliteit veel te wensen over. Reden voor de waterbeheerders om een grensoverschrijdende samenwerking op te starten voor het beheer van deze rivieren.

 

De grensoverschrijdende samenwerking wordt vormgegeven naar Waals voorbeeld. Voor veel rivieren zijn hier gemeenschappelijke afspraken vastgelegd in een ‘contrat de rivière’ over het landgebruik en beheer van oevers tussen de aanliggende gemeenten. Het Interregproject Aquadra is het resultaat van jarenlang overleg tussen de Nederlandse en Belgische partners in het Stroomgebiedscomité Thornerbeek - Jeker - Voer en in het samenwerkingsverband Drielandenpark.

Reductie hoogwateroverlast
“Aquadra richt zich vooral op de reductie van de hoogwateroverlast, in combinatie met een verbetering van de waterkwaliteit”, vertelt beleidsmedewerker Jaap Goudriaan van de Provincie Limburg. “Daarom ontwikkelen we bijvoorbeeld grensoverschrijdende computermodellen die de waterstroming in deze rivieren simuleren. Hiermee kunnen we voorspellen hoe hoog het water komt te staan en onze acties op elkaar afstemmen. Ook komen er aan de grenzen nieuwe meetpunten om nog beter te voorspellen hoe hoog het water komt. De waterlopen brengen we bovendien visueel in kaart op grensoverschrijdende kaarten, voor een zo compleet mogelijk overzicht.”

Pilot projecten
"De recente wateroverlast in België en Zuid-Limburg op 13 en 14 november 2010 toont wederom aan dat een voortvarende aanpak van hoogwaterproblemen nodig is. In de vier rivieren zijn meerdere projecten opgestart om de hoogwaterstanden te verlagen en het overstromingsrisico te verkleinen. Bovendien wordt de ecologische kwaliteit en de waterkwaliteit van deze rivieren erdoor verbeterd. Met dit project leggen we een basis voor een duurzame samenwerking op de lange termijn met alle projectpartners."
De projectpartners zijn:
• Agence de Développement Local Lontzen Plombières
• Welkenraedt ASBL
• Ardenne&Gaume
• Contrat de rivière Haut-Geer
• Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Hasselt
• Provincie Belgisch Limburg
• Provincie Nederlands Limburg
• Waterschap Roer en Overmaas, Sittard
 
Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 3 | Winter 2010 
 

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.