Interreg

Euregio Maas-Rhein

Sterkere Euregionale arbeidsmarkt dankzij INTERcCOM

“Taal- en cultuurverschillen binnen de Euregio Maas-Rijn zorgen voor meer barrières op de Euregionale arbeidsmarkt dan wij denken”, zegt Martine Verjans, directeur van het onderzoeksinstituut CTL en docente aan de Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen (Universiteit Hasselt). “Het project INTERcCOM maakt de Euregionale arbeidsmarkt toegankelijker en aantrekkelijker voor jongeren. Eerst voeren we in samenwerking met zes partners een onderzoek naar taal- en cultuurverschillen. Vervolgens ontwikkelen we modules voor semi-autonoom gecombineerd leren, oftewel ‘blended learning’; een combinatie van e-learning met contactonderwijs.”

Binnen de EMR worden er drie Europese talen gesproken en vijf autochtone culturen met elkaar geconfronteerd. “Cultuurverschillen veroorzaken zeker zoveel misverstanden als taalfouten”, vervolgt Martine Verjans. “Cultuur bepaalt namelijk hoe je communiceert. Wat je zegt kan taalkundig juist zijn, maar toch anders worden opgevat door iemand die tot een andere cultuur behoort. Dit leidt tot misverstanden.”

Onderzoek en leermodules
Cultuurverschillen binnen de EMR zijn nog nooit systematisch onderzocht. “De steun van Interreg IV-A en regionale overheden maakt dit onderzoek én de ontwikkeling van e-leermodules mogelijk. We gaan ook na welke taalfouten blijven aanslepen, ook al beheers je behoorlijk de taal in kwestie. Daarbij kijken we in het bijzonder naar storende taalfouten die bovendien miscommunicatie veroorzaken. Wij richten ons op de vijf autochtone populaties van de EMR, maar ook op de Turkse en Poolse bevolkingsgroepen. Immers, bevolkingsprognoses tot 2050 wijzen op een grote nieuwe instroom van Turken en Polen. Eind 2012 verdelen wij gratis 20.400 e-leermodules binnen de EMR. Zo motiveren we jongeren om in een andere deelregio te studeren en te werken. Dit voorkomt het wegstromen van intellect naar locaties buiten de Euregio en versterkt de Euregionale arbeidsmarkt.”

Verder verspreid
“Het project stopt niet na de subsidieperiode. De e-modules worden verder verspreid en de onderzoeksresultaten worden ook benut voor het bedrijfsleven.”

 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 1 | Najaar 2010

 


 

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.