Interreg

Euregio Maas-Rhein

Interreg IV-A: de stand van zaken

Interreg IV-A loopt van 2007 tot 2013. In 2007 keurde de Europese Commissie het Operationeel Programma van Interreg IV-A goed. Concreet betekende dit dat er voor de periode tot 2013 een totaalbudget van ruim 72 miljoen euro beschikbaar kwam. De verdeling van de subsidie over de prioriteiten ziet er als volgt uit:

 

Prioriteit Totale kosten
(in Euro’s)
Bijdrage EU Cofinanciering van de overheid Bijdrage privé sector
1. Versterken van de economische structuur, bevorderen van kennis en innovatie en meer en betere banen  93.658.296  46.829.148  42.146.233  4.682.915
2. Natuur en milieu, energie, natuurlijke hulpbronnen en mobiliteit  25.936.144  12.968.072  12.192.576  775.496
3. Kwaliteit van leven  15.849.866  7.924.933  7.766.434  158.499
4. Technische bijstand  8.645.380  4.322.690  4.322.690  0
Totaal  144.089.686  72.044.843  66.427.933  5.616.910


Grootste deel EU-bijdrage gelabeld
Inmiddels is het grootste deel van dit budget gekoppeld aan projecten. De verdeling van het geld over de prioriteit ziet er globaal als volgt uit:
 

1. Versterken van de economische structuur, bevorderen van kennis en innovatie en meer en betere banen 58%
2. Natuur en milieu, energie, natuurlijke hulpbronnen en mobiliteit 21%
3. Kwaliteit van leven 14%
4. Technische bijstand 7 %


Een toelichting op de prioriteiten vindt u hier.

Sommige projecten zitten nog middenin in de procedure van toekenning. Al met al is daarmee de Interregsubsidie voor grote projecten grotendeels verdeeld. Meer informatie over het opzetten van nieuwe projecten, de aanvraagformulieren en de procedure met betrekking tot het INTERREG IV-A Programma is verkrijgbaar bij de projectmanagers van uw regio. De contactgegevens treft u hier aan. 

 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 1 | Najaar 2010

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.