Interreg

Euregio Maas-Rhein

Stakeholdersconferentie brengt Interreg VA dichterbij

Op 19 november vond in Luik een stakeholdersconferentie plaats over Interreg VA voor de Euregio Maas-Rijn. Het was een dag met een vol en veelzijdig programma. Niet alleen werd de stand van zaken van dit nieuwe Interreg-programma besproken. Ook gingen deelnemers in drie groepen met elkaar in gesprek over passende projecten en andere tips voor de nieuwe periode.

De aftrap van de bijeenkomst bestond uit twee presentaties van Paul Heuts van ERAC en Berry Roelofs van BCI. Laatstgenoemde ging met name in op de gewenste strategie van Europa voor 2020. Paul Heuts praatte de aanwezigen bij over de voorbereidingen van Interreg VA. Voor welke uitdagingen staan we? Welke actoren zijn betrokken bij het programma? Welk gebied komt in aanmerking voor Interreg VA?

Workshops
Aansluitend aan het plenaire programma gingen de deelnemers aan de slag in drie workshops, met als thema innovatie, economie of territoriale ontwikkelingen in 2020. Paul Heuts leidde één van die workshops, met als thema economie: “Ter sprake kwam dat de aandacht in het bijzonder uit moet gaan naar het MKB, ook voor bestaande projecten. Niet alleen nieuwe ontwikkelingen, maar ook bestaande kansrijke projecten hebben behoefte aan een financiële impuls. Eveneens moet de nadruk blijven liggen op de grensoverschrijdende dimensie en blijft de beperking van de administratieve lasten een aandachtspunt.”

In gesprek
De verschillende betrokken actoren van Interreg kunnen een belangrijke rol spelen bij het vinden van partners bij een project. Want hoe vind je een geschikte partij om je project van de grond te krijgen? “Ik zou me kunnen voorstellen dat je gebruik maakt van een online tool, waarop bedrijven in de Euregio partners kunnen vinden om samen initiatieven op te pakken”, vervolgt Paul Heuts. Maar ook andere aandachtspunten voor de komende periode zijn besproken: “Onder meer dat we niet uit het oog verliezen dat de projecten daadwerkelijk nut moeten hebben voor de burger. Het was erg zinvol om samen in gesprek te zijn over deze onderwerpen. Interreg VA is zo weer een stap dichterbij.” 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 15 | Winter 2013

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.