Interreg

Euregio Maas-Rhein

Regionale Antennes steun en toeverlaat voor Interreg IV-A

Interreg IV-A EMR loopt in 2014 langzaamaan ten einde. Bij de voorbereiding en uitvoering van de in totaal 51 gerealiseerde Interreg-projecten is een belangrijke rol weggelegd voor de zogeheten Regionale Antennes. In de Duitstalige Gemeenschap en de Provincie Belgisch Limburg zijn Joëlle Ramakers c.q. Matthias Verhegge als Regionale Antennes de steun en toeverlaat van vele projectpartners.

Vanaf het moment dat een partner een idee voor een Interreg-project aandraagt, komt de Regionale Antenne in beeld. "Eerst onderzoeken we of een projectidee daadwerkelijk een grensoverschrijdend karakter heeft", zegt Joëlle Ramakers. "Als dat het geval is, proberen we de betreffende partner(s) in contact te brengen met partners in aangrenzende regio's. Ook begeleiden wij de partner(s) bij het formuleren van de projectaanvraag, de inschatting van de kosten en de zoektocht naar cofinanciering."

Managementautoriteit
Om voor Interreg-subsidie in aanmerking te komen, moet een project voldoen aan de voorwaarden van het Operationeel Programma Interreg IV-A EMR, dat wordt uitgevoerd door de Managementautoriteit in Eupen. "Het Comité van Toezicht, een politiek besluitvormingsorgaan, beslist uiteindelijk of een project wordt goedgekeurd", zegt Matthias Verhegge. "Nadat een Interreg-project van start gaat, zijn wij als Regionale Antennes het eerste aanspreekpunt voor de projectpartners in onze eigen regio. Voor alle vragen over de uitvoering van projecten of de financiering kunnen partners bij ons terecht. Ook houden wij inhoudelijk toezicht op de projecten, waaronder: voldoet een project wel aan de vooraf vastgestelde prioriteiten zoals bijvoorbeeld 'bevorderen van het concurrentievermogen’ en ’verbeteren van de levenskwaliteit’?" Overigens krijgen ook projectideeën die niet in aanmerking komen voor een Interreg-project soms toch een vervolg. "Zo kan er een kleinschaliger Euregionaal project uit ontstaan, zoals bijvoorbeeld een People-to-People-project, gericht op culturele uitwisseling in onze Euregio", besluit Joëlle Ramakers. 

Op de foto: Joëlle Ramakers

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 15 | Winter 2013

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.