Interreg

Euregio Maas-Rhein

Vijf vragen aan... Frans Hornesch, van het project Habitat

In deze rubriek blikken we terug op een recent afgesloten of vergevorderd Interreg-project, dat met steun van Europa is gerealiseerd in de EMR. Hoe verliep de projectperiode? Welke ervaringen kunnen we uitwisselen met andere projectleiders?

Project Habitat: Frans Hornesch, Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Wat houdt het project Habitat in het kort in?

Samen met publieke en niet-publieke organisaties is gewerkt aan versterking van de landschappelijke en natuurlijke verbindingen tussen de grotere natuurgebieden in de Euregio en nationale parken Hoge Kempen, De Meinweg, Eifel en Hoge Venen. We hebben verschillende projecten opgezet om het ecologisch netwerk te verbeteren en een duurzame samenwerking tot stand brengen tussen natuur- en landschapsbeheerders over de grenzen heen.

Welke concrete resultaten zijn behaald?
Er zijn onderzoeken uitgevoerd om de ecologie van de bossen en zijn inwoners in kaart te brengen. Verder is de landschapsschakel tussen Maas en Hoge Kempen opnieuw ingericht om het gebied in ere te herstellen. Binnen het Grensoverschrijdend Ecologisch Basisplan Noordal is gewerkt aan een basis voor het behoud van graften, een soort terrassen om erosie van de hellingen tegen te gaan. Voor onder meer hazelmuizen, spechten, vroedmeesterpadden en beekmossels is het leefgebied vergroot en zijn grensoverschrijdende verbindingen aangelegd.

Wat is u het meest bijgebleven?
De grote groep mensen waarmee we werkten, gingen allemaal voor een goed leefgebied voor mens en dier. Het is leuk om te zien dat iedereen gaandeweg meer begrip krijgt voor elkaars standpunten en manier van werken.

Op welk gebied vormt Interreg een meerwaarde binnen uw project?
Dankzij Interreg hebben we projecten kunnen uitvoeren die anders niet mogelijk waren, zoals het opzetten van Europees Platform Natuur (EPN). In dit platform willen we na de Interreg-periode de acties voor goed landschapsbeheer blijven voortzetten.

Welke ervaringen wilt u graag delen met andere projectpartners?

Iedere partner zou evenveel winst moeten kunnen halen uit de samenwerking. Die balans is belangrijk voor het slagen van projecten. Verder heeft grensoverschrijdend werken tijd nodig; je moet elkaar leren kennen en elkaars taal leren spreken, zowel letterlijk als figuurlijk.

 


Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 14 | Najaar 2013

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.