Interreg

Euregio Maas-Rhein

Kennisdeling en voorlichting maken Emrod succesvol

Het Interreg-project Euregio Maas-Rijn, Observatorium van Delinquentie, Emrod in het kort, brengt diverse Euregionale instanties die zich bezighouden met preventie en terugdringen van criminaliteit met elkaar in verbinding. Wat is de stand van zaken binnen dit in 2012 opgestarte project?

Een onderdeel van het Emrod-project, waarin zestien partners samenwerken, is de inmiddels uitgevoerde Euregiobrede enquête over het veiligheidsgevoel bij inwoners. “Het unieke aan deze enquête is dat het onderzoek voor het eerst grensoverschrijdend is opgezet. Deze internationale aanpak is nieuw”, vertelt projectleider Michael Dejozé. “De resultaten worden momenteel verwerkt en in december van dit jaar gepubliceerd.”

Drugsproblematiek
Ook Euregionale drugsproblematiek valt binnen het project. Om dit succesvol uit te voeren, is kennisuitwisseling over het onderwerp essentieel. “Elke week komen nieuwe drugs op de markt”, vervolgt Michael. “Het is zaak de ingrediënten te achterhalen en gegevens te delen. Dat doen we in ons Euregionale netwerk, waarin constant onderzoek en informatie-uitwisseling plaatsvindt. Deze samenwerking werpt zijn vruchten af en zal zeker tot eind maart 2014 – en we hopen ook daarna – blijven bestaan.”


Zichtbaarheid
Naast het informeren en delen van ervaringen tussen betrokken partners, is ook voorlichting aan het publiek een belangrijke succesfactor. Zo is er een informatiecentrum in Eupen waar – naast de projectpartners zelf – professionals uit de branche, zoals maatschappelijk werkers, hun benodigde informatie inwinnen. “Ook steeds meer studenten en burgers vragen om info”, aldus Michael. Daarnaast is er de met zorg samengestelde website . Hier vinden bezoekers het laatste nieuws, lezingen en presentaties, een lijst van belangrijke organisaties en studies en een themapagina over criminaliteit. “Tot slot zijn wij bij de internationale pers ook niet onopgemerkt gebleven”, besluit Michael. “We zijn tevens buiten de Euregio zichtbaar!”

 


Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 14 | Najaar 2013

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.