Interreg

Euregio Maas-Rhein

Innovatiepotentieel grensregio in de lift

Towards Top Technology Cluster probeert in de grensregio technische knowhow over de grenzen heen te delen. Economische ontwikkelingsorganisaties, bedrijfsgerichte netwerkorganisaties en universiteiten stimuleren zo de kansen van voornamelijk technologiegerichte kleine of middelgrote ondernemingen (KMO’s). Inmiddels zijn er binnen dit project – dat is verlengd tot eind juni 2014 – een aantal concrete resultaten geboekt.

“We stimuleren het grensoverschrijdend innoveren op een aantal manieren”, licht Tom Kuppens, business development support manager Energy en Advanced Materials van de Universiteit Hasselt, toe. “Zo hebben we 41 netwerk events georganiseerd, zodat bedrijven uit de Euregio met elkaar kunnen kennismaken door middel van matchmaking, socializing en brokerage-events. Die laatste zijn evenementen die qua vorm en inhoud speciaal zijn opgezet om nieuwe partnerschappen te vormen. Deelnemers wisselen dan ideeën uit voor samenwerking binnen Life Sciences, ICT, Advanced Materials en Energy en zoeken potentiële gezamenlijke interesses en oplossingen. Inmiddels hebben we op deze manier zo’n 1.200 mensen bereikt.”

Trend en ontwikkelingen
Een andere activiteit van Towards TTC is de Business Development Support, een op KMO gerichte coaching om technologiegerichte projecten succesvol te ontwikkelen. “Belangrijke aspecten daarvan zijn nieuwe projectideeën genereren, het vinden van de juiste projectpartners en zij kunnen kennis van experts krijgen bij ontwikkeling van de ideeën”, gaat Tom verder. “Bedrijfsinterviews verschaffen ons kennis over welke technische trends en concrete behoeften er binnen de bedrijven spelen. Nieuwe ontwikkelingen worden vervolgens gekoppeld aan de mogelijkheden in de markt om een basis te leggen voor grensoverschrijdende innovatieprojecten tussen KMO’s.”

Samenwerkingsinitiatieven

Tot slot zijn er de 35 vouchers ter waarde van € 5.000,-, die Towards TTC toekent aan bedrijven en kennisinstellingen. “Deze vouchers zijn bedoeld om kleine haalbaarheidsstudies uit te voeren en een eerste technisch advies in te winnen. Daarvan zijn er nog veertien beschikbaar. Voor meer informatie hierover kunnen geïnteresseerden op onze website terecht.”
 


Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 14 | Najaar 2013

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.