Interreg

Euregio Maas-Rhein

Mobiliteit zonder grenzen verwijdert barrières

In een verenigd Europa zijn belemmeringen voor reizen over de grens taboe. Het Interreg-project Mobiliteit zonder grenzen streeft naar een verbetering van het grensoverschrijdende openbaar vervoer binnen de Euregio Maas-Rijn. Inmiddels is er veel vooruitgang geboekt.

Om bewoners gemakkelijker binnen onze Euregio te laten reizen, is het essentieel dat bus- en treinverbindingen naadloos op elkaar aansluiten. De afgelopen jaren zijn al veel concrete resultaten bereikt, zegt projectleider Andreas Warnecke van de Aachener Verkehrsverbund (AVV). “De koppeling van het Limburgse aan het Duitse spoornet krijgt steeds meer gestalte. De planning van een aansluiting van de Limburgse Heuvellandlijn op het Akense spoornet bevindt zich in een vergevorderd stadium. Datzelfde geldt voor de uitbouw van het spoortraject tussen Heerlen en Herzogenrath. Zodra het spoortraject is geëlektrificeerd, kan bijvoorbeeld een trein uit Den Haag of Amsterdam rechtstreeks naar Aken doorrijden.”

Euregionale treintickets online beschikbaar
Behalve infrastructuur zijn voor een optimaal grensoverschrijdend openbaar vervoer ook uniforme tarieven belangrijk. “Nadat jaren geleden het Euregioticket werd ingevoerd, zijn nu onder andere met de Region3tarif van de Belgische Transport en Commun (TEC) en de AVV nieuwe grensoverschrijdende tarieven geïntroduceerd”, zegt Adreas Warnecke. “Sinds medio 2012 is via www.belgianrail.be ook de online beschikbaarheid van grensoverschrijdende treinverbindingen binnen onze Euregio sterk verbeterd. Bovendien is voor eind 2013 een grensoverschrijdend studententicket gepland, dat bijvoorbeeld uitkomst biedt voor Limburgers die in Duitsland studeren en vice versa.” 


Makkelijker voor reiziger
“Ook op het gebied van tickethandling maken we grote stappen”, vervolgt Andreas Warnecke. “Zo wordt momenteel een pilotproject voorbereid op de busverbinding Lijn 44 tussen Aken en Heerlen. Daarbij wordt het voor het eerst mogelijk dat passagiers zowel met de Nederlandse als met de Duitse ov-chipkaart kunnen reizen.”

Projectpartners
Binnen Mobiliteit zonder grenzen werken de volgende projectpartners:

• Hoofdpartner: Aachener Verkehrsverbund GmbH
Provincie Limburg (NL)
Transport En Commun (TEC), vertegenwoordigd door de regio Wallonië
Stadt Aachen
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.