Interreg

Euregio Maas-Rhein

Goede voorbereiding maakt aanvragen Interreg V-A eenvoudiger

Nu het einde van de huidige Interreg-periode dichterbij komt, wordt achter de schermen steeds meer werk verzet voor de nieuwe projectperiode van 2014-2020: Interreg V. Behalve dat er qua inhoud een aantal knopen worden doorgehakt, is een werkgroep aan de slag gegaan met een reeks praktische zaken.

De leden van de werkgroep Task Force Interreg V – die bestaat uit betrokken partners uit de lidstaten – komen inmiddels frequenter bij elkaar om samen een aantal keuzes voor het nieuwe Interreg-programma te bespreken. Deze keuzes gaan onder meer over de thema’s waarop in de nieuwe projectperiode de focus ligt en over het wel of niet uitbreiden van het Euregio Maas-Rijngebied met aangrenzende regio’s. Er is in ieder geval één thema dat iedereen omarmt, namelijk versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. Over het laatstgenoemde punt, de uitbreiding van het Euregio Maas-Rijngebied, wordt in de zomer een besluit genomen.

Praktische voorbereidingen
Naast de voorbereidingen voor het nieuwe operationele programma, moet er ook een aantal praktische zaken worden geregeld. Een werkgroep houdt zich daarom onder meer bezig met de procedure voor nieuwe subsidieaanvragen en nieuwe werkwijzen rondom de administratieve afhandeling van projecten. Dit heeft tot doel om de aanvragen eenvoudiger en uniformer te maken voor projectpartners. Huidige projectaanvragers ervaren die procedures namelijk als complex en zeer tijdrovend. Met die input is de werkgroep aan de slag gegaan om deze procedures te vereenvoudigen.

Fonds voor microprojecten
Tot slot wordt er tussen de lidstaten en partnerregio’s over een nieuw fonds gesproken om grensspecifieke knelpunten op te kunnen lossen. Dit betreft met name projecten op het gebied van bestuur, veiligheid en cultuur.

 

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.