Interreg

Euregio Maas-Rhein

Vijf vragen aan... prof. Philippe Lambin van het project EuroCAT

In deze rubriek blikken we terug op een recent afgesloten of vergevorderd Interregproject, dat met steun van Europa is gerealiseerd in de EMR. Hoe verliep de projectperiode? Welke ervaringen kunnen we uitwisselen met andere projectleiders?

Project EuroCAT: Prof. Philippe Lambin, medisch directeur MAASTROClinic in Maastricht

Wat houdt het project EuroCAT in het kort in?
Wij willen een oplossing van wereldformaat neerzetten om van de Euregio een broedplaats te maken voor longkankeronderzoek. Om dit te realiseren, willen we een uniek computernetwerk bouwen in de Euregio, om data uit te wisselen. Dat komt neer op de komst van een virtueel Euregionaal ziekenhuis. Daarbij zijn de databases van vijf ziekenhuizen (Maastricht, Eindhoven, Aachen, Luik, Genk-Hasselt)op een veilige manier met elkaar verbonden, dusdanig dat elk ziekenhuis haar data in het eigen systeem behoudt en er nooit en te nimmer data van patiënten het ziekenhuis verlaten.

Welke concrete resultaten zijn behaald?
Het project EuroCAT (zie video) loopt nog en is met een jaar verlengd. Tot nu toe hebben we een computersysteem in de vijf ziekenhuizen geïnstalleerd en nieuwe software geschreven zodat deze systemen in de verschillende ziekenhuizen met elkaar kunnen communiceren. Momenteel hebben we gegevens van ruim 12.000 longkankerpatiënten in de gemeenschappelijke database verzameld en zijn we bezig om de hoeveelheid data in het systeem uit te breiden.

Wat is u het meest bijgebleven?
Ik ben er trots op dat we met vijf verschillende ziekenhuizen in drie landen en in vier talen iets revolutionairs hebben gecreëerd, namelijk een distributed learning systeem. Dat houdt in dat het mogelijk is dat ieder ziekenhuis de eigen data behoudt in een geanonimiseerde database maar tegelijkertijd ook dat we die data gezamenlijk kunnen gebruiken. Dit biedt ongekende kansen op een nieuwe manier van onderzoek.

Op welk gebied vormt Interreg een meerwaarde binnen uw project?
Dankzij de subsidie van Interreg hebben we een nieuw revolutionair computersysteem kunnen creëren. Zonder Interreg was dit absoluut niet mogelijk geweest.

Welke ervaringen wilt u graag delen met andere projectpartners?
Ambities, goede ideeën en aanwezigheid van financiële middelen alléén zijn onvoldoende. Veruit de belangrijkste voorwaarden voor een succesvol Interregproject zijn communicatie en goed projectmanagement.
 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 12 | Voorjaar 2013

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.