Interreg

Euregio Maas-Rhein

Veel animo voor grensoverschrijdend innoveren

Als het om innovatie gaat, is er binnen de Euregio Maas-Rijn steeds meer behoefte aan grensoverschrijdende samenwerking. Dat blijkt wel uit het grote aantal bedrijven dat in de afgelopen periode een beroep deed op subsidie voor grensoverschrijdende innovaties. Via het Interregproject Grensoverschrijdende Clusterstimulering (GCS) kregen de acht beste projecten onlangs groen licht om hun ideeën daadwerkelijk te mogen ontwikkelen. Dankzij een tweede tender, die nu is geopend, staat ook andere bedrijven niets meer in de weg om grensoverschrijdende innovatieprojecten op te starten.

Het project Grensoverschrijdende Clusterstimulering stimuleert in het bijzonder de volgende vier sectoren: Life Sciences, ICT, energie en nieuwe materialen. “Maar liefst vierentwintig projectvoorstellen werden ingediend in de eerste tenderperiode die liep tot 15 september 2012”, vertelt Theo Hommels van het LIOF. “Dat aantal overtrof onze verwachtingen. Dit geeft aan dat er veel animo is onder bedrijven en kennisinstellingen om samen met partners over de grens te innoveren. Het beschikbare budget voor de eerste tender is inmiddels dan ook volledig toebedeeld. Alle voorstellen zijn door een externe deskundigencommissie beoordeeld op technologisch/wetenschappelijk niveau, op basis van innovatie en markpotentie. In de beoordeling is ook de mate van eigen financiële inbreng en het aantal deelnemende regio’s meegewogen. Het project Mydiapatch van Applied Biomedical Systems is één van de begunstigden.”

Tweede tender geopend
Voor de tweede tender is een subsidie van 2.7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Om de subsidieaanvraag te vergemakkelijken, kunnen bedrijven tot 1 april 2013 via een quick scan toetsen of hun projectidee voor subsidie in aanmerking kan komen. De GCS-partners helpen bedrijven niet alleen om hun subsidieaanvraag rond te krijgen, maar adviseren ook bij het vinden van de juiste partners, waardoor een projectaanvraag nóg sterker uit de verf komt. Subsidieaanvragen kunnen tot 15 april 2013 worden ingediend via http://www.gcs-innovation.eu

 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 12 | Voorjaar 2013

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.