Interreg

Euregio Maas-Rhein

Volop kansen voor flora en fauna in Euregio

Binnen het project Habitat zijn dertien natuurorganisaties de uitdaging aangegaan om de landschappelijke verbindingen tussen het Nederlandse Vijlener Bos en de Meinweg, de Belgische Hoge Kempen en Hoge Venen en het Duitse Nationale Park Eifel te versterken. In de Euregio Maas-Rijn worden steeds concretere resultaten van dit Interreg-project zichtbaar.

“Zo is het ecoduct Welkenreadt aan de noordkant van de Eifel, waarop met een camera wordt bijgehouden welke dieren passeren, nu helemaal klaar en in gebruik”, licht projectleider Frans Hornesch van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) toe.


Zoetwatermossel en hazelmuis

Maar er is nog meer goed nieuws te melden rondom Habitat. Binnen één van de vier deelprojecten, genaamd: ‘Verbetering waterkwaliteit voor beken’, is een netwerk opgezet om de waterkwaliteit in het bekken van de Amel, de Our en de Roer op peil te houden. Dit komt ten goede aan de bedreigde diersoorten in het gebied. Zo wordt in samenwerking met het Belgische natuurpark Hoge Venen de aanwezigheid van de zoetwatermossel in kaart gebracht. Dankzij die gegevens zijn beschermingsmaatregelen mogelijk om deze bijzondere soort te behouden. Binnen een ander deelproject wordt gewerkt aan de vergroting van het leefgebied van de bedreigde hazelmuis, die leeft aan de bosranden in het Mergelland en de Voerstreek. Om beter zicht te krijgen op het leefgebied van de hazelmuis, werkt de stichting IKL met de partners in de regio Aken aan een inventarisatie in de aangrenzende bosranden.


Meer bereiken

De samenwerking tussen de dertien natuurorganisaties heeft dankzij Interreg een belangrijke impuls gekregen. Frans: “We beschikken nu over een bekende ingang bij onze samenwerkingspartners en weten wat we aan elkaar hebben. Aan ons de taak om deze samenwerking ook ná de Interreg-periode vorm te geven. We hebben nu gezien dat we veel kunnen bereiken als we samen projecten oppakken.”


Bron foto: © Andreas Koch
 

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.