Interreg

Euregio Maas-Rhein

Vijf vragen aan... Karl-Heinz Feldhoff van het project MRSA

In deze rubriek blikken we terug op een recent afgesloten of vergevorderd Interregproject, dat met steun van Europa is gerealiseerd in de EMR. Hoe verliep de projectperiode? Welke ervaringen kunnen we uitwisselen met andere projectleiders?

Project MRSA: Dr. med. Karl-Heinz Feldhoff
Kreisgesundheitsamt (Gezondheidsdienst) Heinsberg

 

Waar draaide dit project om?
Het project EurSafety Health-net EMR (euPrevent MRSA) is toegespitst op infectiepreventie en patiëntveiligheid in de Euregio Maas-Rijn, opgezet voor alle vijf de deelregio’s. Doelstellingen van het project gingen over bijscholing van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, de oprichting van een onlineplatform voor alle burgers in de Euregio Maas-Rijn en een uitgebreide inventarisatie van nosocomiale infecties in ziekenhuizen en in de ambulante zorg. Dit zijn infecties die worden veroorzaakt of verergerd door verblijf in bijvoorbeeld een ziekenhuis.


Welke concrete resultaten werden behaald?

In alle deelregio’s zijn netwerken ontstaan. Aan Duitse zijde heeft de lokale overheid onder aansturing van de openbare gezondheidszorg solide netwerken opgezet tussen de diverse organisaties die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. In België en Nederland zijn de netwerkactiviteiten toegenomen, zoals het Nederlandse netwerk van het AMZ met de GGD, of het sectorbrede netwerk in Belgisch Limburg. Bovendien werd op Euregionaal niveau werd bijscholing gegeven. Speciale aandacht was er voor het thema handhygiëne. Het mooiste resultaat van de netwerkactiviteiten is zonder twijfel het kwaliteitskeurmerk dat de ziekenhuizen in de Euregio Maas-Rijn hebben behaald met betrekking tot het voorkomen van nosocomiale infecties. Daarmee werd een essentiële doelstelling op het gebied van patiëntveiligheid behaald.


Wat is u het meest bijgebleven van het project?

De ontstane netwerken op zowel regionaal als Euregionaal niveau vergemakkelijken de mogelijkheid tot samenwerking tussen ziekenhuizen en de ambulante structuren. Voor de toekomst zorgt dit bovendien voor solide structuren voor het ontwikkelen van de aanpak van nosocomiale infecties. Het is in de laatste jaren duidelijk gewor-den dat niet alleen MRSA, maar alle multiresistente ziekteverwekkers ook in de Euregio Maas-Rijn een uitzonderlijke uitdaging vormen.


Op welk gebied vormde Interreg een meerwaarde binnen uw project?

Zonder de Europese middelen zou een verdere ontwikkeling van vaste netwerkstructuren niet op gang zijn gekomen. Door de doelmatige inzet van deze middelen werd de basis gelegd voor een netwerkgerichte aanpak die ook in de toekomst kan worden gebruikt.


Welke ervaringen wilt u graag delen met andere projectpartners?

Bij alle Euregionale projecten is het van belang een brede vertrouwensbasis te creëren tussen de partners, om voor de burgers ook in de toekomst verzekerd te zijn van succesvolle en doelmatige netwerkactiviteiten en verdere ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg en preventie.

 

 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 10 | Najaar 2012


Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.