Interreg

Euregio Maas-Rhein

Interreg V; nieuwe subsidieperiode steeds dichterbij

In de diverse Europese grensregio’s zitten de belanghebbenden van Interreg V met elkaar aan tafel om de plannen voor de nieuwe Interreg-periode handen en voeten te geven. Dat geldt ook voor de betrokken lidstaten en partners van de Euregio Maas-Rijn. De eind vorig jaar opgerichte werkgroep Task Force Interreg V is op dit moment bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe Interreg-periode van 2014-2020.

Afgelopen zomer zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd over Interreg V. Deze gesprekken gingen onder meer over de wijze waarop de sociaal-economische partners worden betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe operationele programma. De intentie is om voor deze stakeholders voor het eind van dit jaar een conferentie over het programma te organiseren. Daarnaast werd tijdens de verkennende bijeenkomsten besproken hoe de omvang van het programmagebied er in de periode 2014 -2020 uit gaat zien. Momenteel inventariseren de betrokken partners van Interreg V of de aangrenzende regio’s in de nieuwe subsidieperiode vollédig aan de Euregio Maas-Rijn toegevoegd worden.

Thematische prioriteiten
In de nieuwsbrief van het voorjaar van dit jaar spraken we al over de 11 thema’s die moeten bijdragen aan de doelstelling ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’. De betrokken lidstaten zijn nog met elkaar in gesprek over welke thema’s gekozen worden en waar de focus op komt te liggen. Hierbij ziet het er naar uit dat het eerste thema – versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en
innovatie – vrijwel zeker een van de speerpunten wordt.

En hoe nu verder?
Het streven is dat tegen de zomer van 2013 de operationele programma’s van Interreg V vastgesteld worden. Ook zal tegen die tijd de verdeling van de Interreg-bijdragen bekend zijn, zodat deze begin 2014 ingezet kunnen worden om diverse Euregionale projecten een impuls te geven. 
 
 
 
 
 Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 10 | Najaar 2012

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.