Interreg

Euregio Maas-Rhein

Euregio brengt fijnstof in kaart

Fijnstof in de lucht, onder meer veroorzaakt door het verkeer en uitstoot van bedrijven, is schadelijk voor de volksgezondheid. Alle meetinstanties in de Euregio Maas-Rijn hebben hun eigen methoden om de concentraties fijnstof in de lucht te meten. Het Interreg-project ‘PM-Lab; Particulate Matter Information System’ zorgt voor harmonisatie hiervan. Hierdoor wordt het mogelijk om het probleem van fijnstof grensoverschrijdend in kaart te brengen.

Cyriel Mentink is namens het Center of Sustainable Environment, een samenwerkingsverband de GGD Zuid-Limburg afdeling Medische Milieukunde, Zuyd Hogeschool en de Provincie Limburg projectleider. In het afgelopen jaar heeft hij samen met de projectpartners veel tijd gestoken in het vergaren van meetgegevens over fijnstofconcentratie uit alle delen van de Euregio EMR. “Vergelijking van gegevens was door verschillende meetmethoden lastig”, verduidelijkt Cyriel. “Daarom hebben we deze op elkaar afgestemd en zo een uniform wiskundig model ontwikkeld. Op basis daarvan wordt een digitale kaart gemaakt die de hele Euregio Maas-Rijn bestrijkt. Daarop is de gemiddelde concentratie fijnstof in onze Euregio op een bepaalde dag te zien.”


Eindsymposium

Op donderdag 22 november worden tijdens een eindsymposium in Maastricht de resultaten van dit Interreg-project gepresenteerd. Hoewel het project op 31 december 2012 eindigt, is het volgens Cyriel Mentink denkbaar dat de samenwerkende partners daarna ook andere aspecten van luchtvervuiling gaan onderzoeken, zoals de concentraties stikstofoxide en stikstofdioxide. “Bij het fijnstofinformatiesysteem heeft de grensoverschrijdende samenwerking zijn waarde immers ruimschoots bewezen. Daarom is het streven om het consortium van partners ook na afloop van het project te laten voortbestaan.”

 

Projectpartners
In het Interreg-project ‘PM-Lab: Particulate Matter Information System’ werken de volgende partners samen:

 

 

Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 10 | Najaar 2012 

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.