Interreg

Euregio Maas-Rhein

Interreg IV-A: de stand van zaken

Interreg IV-A is de vervolgfase van het subsidieprogramma Interreg. Het programma kende al drie voorgaande fasen:
- Interreg I: 1990-1993
- Interreg II: 1994-1999
- Interreg III: 2000-2006

72 miljoen euro
Interreg IV-A loopt van 2007 tot 2013. In 2007 keurde de Europese Commissie het Operationeel Programma van Interreg IV-A goed. Concreet betekende dit dat er voor de periode tot 2013 een totaalbudget van ruim 72 miljoen euro beschikbaar kwam.

De verdeling van de subsidie over de prioriteiten ziet er als volgt uit: 

Prioriteit                            Totale kosten (in Euro's)           Bijdrage EU Cofinanciering van de overheid Bijdrage privésector
1. Versterken van de economische structuur, bevorderen van kennis en innovatie en meer en betere banen  93.658.296  46.829.148  42.146.233  4.682.915
2. Natuur en milieu, energie, natuurlijke hulpbronnen en mobiliteit  25.936.144  12.968.072  12.192.576  775.496
3. Kwaliteit van leven  15.849.866  7.924.933  7.766.434  158.499
4. Technische bijstand  8.645.380  4.322.690  4.322.690  0
Totaal  144.089.686  72.044.843  66.427.933  5.616.910


Hoe werkt de subsidie?
Interreg IV-A subsidieert projecten met een looptijd van maximaal 36 maanden. De deelnemers krijgen maximaal 50% van de projectkosten gefinancierd en moeten zelf voorfinancieren. Pas na grondige controle door de accountant worden de kosten terugbetaald.

Ruim dertig projecten goedgekeurd!
Het beschikbare geld is inmiddels verdeeld over ruim dertig projecten, die allemaal op hun manier de sociaal-economische structuur van de regio versterken. Stuk voor stuk doordachte, slim opgezette, ambitieuze projecten. Daar zijn we als programmamanagement erg trots op. Het tekent de wil en de ambitie over de grenzen te durven denken en doen. 


Nieuwsbrief Interreg Euregio Maas-Rijn 1 | Zomer 2010


 

Back
RSS
Share/Bookmark

Kies uw taal

Interreg

Europese subsidie voor een nog sterkere Euregio. Dat is Interreg in het kort. Interreg IV-A is de vierde generatie van deze Euregionale, innovatieve projectsubsidie. Interreg IV-A biedt organisaties, bedrijven, instellingen en andere initiatiefnemers uit de Euregio Maas-Rijn de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.
Official website of the EU

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

De Europese Commissie investeert in uw toekomst.